Dags att skapa rörlighet för kunskap och fantasi

SPRÅK OCH KULTUR Adonis, Julia Kristeva, ­Umberto Eco och Tahar Ben Jelloun är några av de franska intellektuella som slår ett slag för en tydligare politik för språk och översättning i Europa.

Under strecket
Publicerad
Annons

För att inte förneka sig själv, kan Europa inte byggas utan att respektera mångfalden i dess språk. Två vägar finns att gå: antingen en allmän tillflykt till en ”transaktionsdialekt” för att främja utbyten, men med risk för kollektiv utarmning, eller att glädjas över den språkliga mångfalden och säkerställa den för att få till stånd en bättre ömsesidig förståelse och en sann dialog.

Europeiska unionen har, åtminstone inom sina provisoriska gränser, säkrat den fria rörligheten för varor, kapital och männi­skor. Nu är det dags att den tar sig an uppgiften att ge rörlighet åt kunskap, verk och fantasi och på så vis återknyta till de fruktbara ögonblicken i Europas historia. Det är dags att Europas medborgare lär sig att tala med varandra på sina språk. Att värdesätta ­Europas språk kommer att bidra till att förlika medborgarna med Europatanken. Översättningen spelar här en avgörande politisk roll. För ett språk är inte bara ett instrument för kommunikation, en tjänst. Det är inte heller endast ett arv, en identitet att bevara. Varje språk är ett eget raster som läggs över världen, det existerar enbart i sin interaktion med de andra. När man översätter fördjupar man sin egen och andras egenart: man måste förstå minst två språk för att veta att man talar ett av dem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons