Dags att sätta ner foten och tänka utanför boxen

Under strecket
Publicerad
Annons

Som en följd av min senaste språkspalt har jag fått frågor om hur klyschan förhåller sig till floskeln, plattityden, truismen, idiomet och modeuttrycket. De tre första kan ofta användas synonymt. Men medan klyschan uttrycker stereotypiska, konventionella sanningar så har floskler, plattityder och truismer inte bara något gammalt och uttjänt över sig. Uttrycken andas också trivialitet och banalitet. I floskeln krockar det triviala och banala ofta med en högtravande stil, medan plattityden eller truismen låter det självklara ta alltför stor plats. Bollen är rund och alla ska vi den vägen vandra.

Med begrepp som idiom och ­modeuttryck rör vi oss på ett delvis annat språkligt territorium. Ett idiomatiskt uttryck består av ord som bildar en fras med en fast innebörd. Att känna hur vinden blåser betyder inte att man bokstavligen kontrollerar vindriktningen utan att man rättar sin uppfattning om saker och ting ­efter vad andra, viktiga personer anser. När vi använder fasta uttryck reflekterar vi inte alltid över de ingående ordens bokstavliga betydelse eller den konkreta bild som uttrycket faktiskt ger.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons