Dags att riva upp Kyotoavtalet? Vari bestod vården av dömd pedofil? Fi borde stå för sin politik

Under strecket
Publicerad
Annons

Nu förfäras de grundlurade över orkanens effekter i USA och påstår att det är en konsekvens av Bush ovilja att skriva på Kyotoavtalet. När ska vi få en saklig information i medierna om människans eventuella och troligen minimala inverkan på klimatförändringen?
När ska vi börja diskutera ”survival of the fittest”, att de arter som bäst anpassar sig till förändrade villkor, klarar sig bäst? Förhållandena på jorden har alltid ändrats och varierat.
De arter som finns nu är de som hanterat omställningarna bäst. De som vill vara kvar måste tänka på framtiden, inte klamra sig fast vid historien. När ska vi folkomrösta om att riva upp Kyotoavtalet?
En pedofil från Örebro dömdes 1999 till psykiatrisk vård för grova sexuella övergrepp. Han vårdas fortfarande efter sex år för det, men på sjukhuset har han tusentals barnpornografiska bilder i sin dator.
Vården har uppenbarligen inte heller i detta fall haft effekt. Vari består denna vård, som det inte finns någon kontrollerad studie om? Som det således inte
finns någon effektiv vård för detta bör han i stället överföras till fängelse utan tillgång till mobil eller dator.
Fi har i nu i helgen sitt första årsmöte i Örebro. Sannolikheten att medierna inte får närvara är dock stor. Detta sägs bero på att många medlemmar inte vill att det ska komma ut att de är medlemmar i just Fi. De är rädda för repressalier från vänner och arbetsgivare.
Att vara moderat är i inte heller så populärt i alla lägen men det återspeglar våra åsikter och värderingar. Vi skäms inte för att öppet redovisa vad vi står för. Hur ska väljarna uppfatta ett parti som inte vågar stå för sin politik?

Mats Jangdal , Inga Arvidsson, Karin Enström , Hillevi Engström

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons