Kommentar

Daniel Zetterberg:Dags att panta Tomraburken och fortsatt ägardimma i WTG

TOMRA: Världsledaren på returautomater och industriella sorteringsmaskiner har många kvaliteter. Börsplus har haft aktien som en favorit men nu har värderingen rusat till 18 gånger nästa års rörelseresultat. Vi tar bort köprådet.

WONDERFUL TIMES GROUP: Barnproduktsfirman har haft en dålig ägarsits. Börsplus kan här meddela att SSE-fonden har sålt sina aktier. Men vi vet inte vilka som köpt. Avsaknaden av tydlig entreprenör och huvudägare är inte bra. Verksamheten går dock åt rätt håll och värderingen ser låg ut.

Under strecket
Publicerad

System för returhantering från Tomra. Inmatning sker vid fronten längst till vänster i bild och tomburkarna sorteras, komprimeras och uppsamlas i ”bakrummet” till höger.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Annons

Updates är Börsplus format för korta kommentarer om en eller flera aktier. Update om en aktie kan vara drivet av en aktuell händelse. Updates kan också ge åsikter om ett bolag där Börsplus inte gjort en mer komplett analys.

Det norska bolaget Tomra (börskurs 124 norska kronor 30/11) tillverkar pantautomater och industriella sorteringsmaskiner. Sök på Tomra i Analysarkivet för att hitta tidigare och mer utförliga analyser av bolaget.

Annons
Annons
Annons