Annons

”BEO:s bedömningar bör granskas öppet”

Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Henrik Montgomery/TT

Rädslan bland lärare att ingripa är farlig för utvecklingen i skolan. Den överdrivna anmälningskulturen måste granskas. Som ett led i detta bör Skolinspektionen offentliggöra den interna kritiken mot Barn- och elevombudet (BEO), skriver Roger Haddad (L).

Under strecket
Publicerad

För Liberalerna är frågan om elevernas arbetsro och studiero i skolan mycket viktig. Det gäller elevernas trygghet men även lärarnas. Vi vet att lärare och rektorer i allt högre grad hotas av elever eller deras föräldrar i samband med beslut om betyg men även i andra situationer. Det är fullkomligt oacceptabelt och speglas i ökat antal anmälningar till Arbetsmiljöverket. Detta tyder på att frågan om tryggheten på skolorna måste tas på större allvar.

För några månader sedan begärde vi därför en särskild riksdagsdebatt om detta. När det gäller arbetet mot mobbning är det lika centralt – det främsta ansvaret finns på den lokala skolan, hos huvudmannen och som en sista nivå Skolinspektionen. Problemet är anmälningskulturen och kränkthetskulturen, vilken är förödande för skolan. Och det har utvecklats på ett sätt som skapat en osäkerhet och en rädsla hos lärare att ingripa. Denna kultur är långt farligare och skadligare än de enskilda ärenden som Barn- och elevombudet driver.

Annons
Annons
Annons