Annons

Dags att lagstifta om krav på amortering

Konsekvenserna av en sprucken fastighetsbubbla vore så pass drakoniska för hushållen att det nu måste till politiska åtgärder. Sverigedemokraterna kommer därför att på nästa veckas sammanträde i finansutskottet söka få stöd för ett så kallat utskottsinitiativ för ett lagstadgat amorteringskrav. Det skriver Sven-Olof Sällström, ny ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Under strecket
Publicerad

De svenska hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst är för närvarande rekordstora. Från att ha legat på drygt 100 procent för 10 år sedan ligger skuldkvoten idag på omkring 170 procent, vilket är bland de högsta i världen. I USA korrigerades fastighetsmarknaden redan vid 120 procent skuldsättning, med dramatiska följder såsom tvångsförsäljningar och stigande arbetslöshet. I Irland tredubblades arbetslösheten efter att bostadsmarknaden kraschade och fastighetspriserna föll med 40 procent. Sverige har än så länge förskonats från en krasch, men i takt med att skuldsättningen ökar så ökar även risken. Konsekvenserna av en sprucken fastighetsbubbla vore så pass drakoniska för hushållen att det nu måste till politiska åtgärder.

I motsats till vad bankerna ofta säger om ansvarsfulla låneupplägg, är de uppenbart ovilliga att på egen hand lösa situationen. Det är förvisso naturligt – en bank som ”tar ansvar” och minskar sin utlåning får lägre marginaler och därför också en konkurrensnackdel gentemot övriga banker. Incitamenten för en enskild bank att gå i bräschen blir därmed små. Det är samtidigt orimligt att övervältra ansvaret för situationen på den enskilde konsumenten. Många utgår från nuvarande förhållanden och prognostiserar inte för radikalt högre räntenivåer i framtiden.

Annons
Annons
Annons