Annons
X
Annons
X

Dags att lagstifta om krav på amortering

Konsekvenserna av en sprucken fastighetsbubbla vore så pass drakoniska för hushållen att det nu måste till politiska åtgärder. Sverigedemokraterna kommer därför att på nästa veckas sammanträde i finansutskottet söka få stöd för ett så kallat utskottsinitiativ för ett lagstadgat amorteringskrav. Det skriver Sven-Olof Sällström, ny ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

BRÄNNPUNKT | SD-KRISEN

Vår förhoppning är att övriga riksdagspartier är villiga att sätta sakfrågan framför partistrategi.
Sven-Olof Sällström

De svenska hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst är för närvarande rekordstora. Från att ha legat på drygt 100 procent för 10 år sedan ligger skuldkvoten idag på omkring 170 procent, vilket är bland de högsta i världen. I USA korrigerades fastighetsmarknaden redan vid 120 procent skuldsättning, med dramatiska följder såsom tvångsförsäljningar och stigande arbetslöshet. I Irland tredubblades arbetslösheten efter att bostadsmarknaden kraschade och fastighetspriserna föll med 40 procent. Sverige har än så länge förskonats från en krasch, men i takt med att skuldsättningen ökar så ökar även risken. Konsekvenserna av en sprucken fastighetsbubbla vore så pass drakoniska för hushållen att det nu måste till politiska åtgärder.

I motsats till vad bankerna ofta säger om ansvarsfulla låneupplägg, är de uppenbart ovilliga att på egen hand lösa situationen. Det är förvisso naturligt – en bank som ”tar ansvar” och minskar sin utlåning får lägre marginaler och därför också en konkurrensnackdel gentemot övriga banker. Incitamenten för en enskild bank att gå i bräschen blir därmed små. Det är samtidigt orimligt att övervältra ansvaret för situationen på den enskilde konsumenten. Många utgår från nuvarande förhållanden och prognostiserar inte för radikalt högre räntenivåer i framtiden.

Annons
X

Den enda gångbara lösningen blir därmed i form av en politisk påtryckning. Bankföreningen, med vd Thomas Östros, har som rekommenderad princip att samtliga bolån överstigande 75 procent ska amorteras. Det optimala hade givetvis varit att bankerna tillsammans med sina låntagare av eget ansvar följde principen. Så är dessvärre inte fallet och principen bör därmed regleras i lag.

Riksbankens målsättning är att stabilisera inflationen på en nivå omkring 2 procent och verktyget man använder är den så kallade reporäntan. Inflationen har under en längre tid legat under 2 procent, vilket borgar för ett lägre räntetryck än idag. Anledningen Riksbanken anför till varför man inte vill sänka räntan är just den höga privata skuldsättningen. Ett amorteringskrav på bostadslån på över 75 procent av bostadens värde skulle i praktiken alltså kunna leda till lägre räntor och därmed också lägre kostnader för samtliga hushåll med lån.

Vi befinner oss i ett moment 22: Riksbanken sänker inte räntorna eftersom hushållen är för dåliga på att amortera samtidigt som en sänkt ränta kunde vara en viktig förutsättning för ökat utrymme till amorteringar. Ett lagstadgat amorteringskrav skulle därmed lösa upp denna till synes gordiska knut. I sammanhanget bör det nämnas att flertalet svenska hushåll idag har en skuldsättningsgrad väl under 75 procent och av de som ligger däröver amorterar flertalet redan som det är. Ett amorteringskrav skulle dock dämpa den växande nybelåningen samtidigt som kravet leder till att den befintliga skulden amorteras ned mot mer hållbara nivåer.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En penningpolitik som inte behöver ta samma hänsyn till dagens oroväckande privata skuldsättning har också potential att medföra lägre räntor på företagslån vilket kan visa sig väl behövligt den närmsta tiden med tanke på den svaga konjunkturen.

  Ett lagstadgat amorteringskrav är en het potatis och sannolikt inte den mest populära reformen att genomföra. Politik handlar dock ytterst om att ta ansvar – även när det är otacksamt. Sverigedemokraterna kommer att på nästa veckas sammanträde i finansutskottet söka få stöd för ett så kallat utskottsinitiativ för ett lagstadgat amorteringskrav i linje med Bankföreningens rekommendation.

  En uppgörelse i sådan riktning bör ha ett så brett parlamentariskt stöd som möjligt och vi inbjuder såväl regering som övriga oppositionen till samtal kring förslaget. Vår förhoppning är att övriga riksdagspartier är villiga att sätta sakfrågan framför partistrategi och att vi ska kunna enas kring ett amorteringskrav.

  SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM (SD)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  Läs fler debattartiklar om skuldsättningen:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X