Dags att lägga fram ny lag om mutor

Under strecket
Publicerad
Annons

Under senare tid har flera misstänkta korruptionsskandaler uppmärksammats, bland annat i Göteborg, Örebro och Stockholm. Exemplen visar att korruption finns i Sverige, den svenska godtrogenheten är bortblåst. De visar också att det råder stora oklarheter kring vad man får och inte får göra i affärsrelationer.

Institutet mot mutor (IMM), med bland andra Stockholms handelskammare som uppdragsgivare, har länge konstaterat att mutlagstiftningen från mitten av 1970-talet är förlegad. Den är svåröverskådlig och det är näst intill omöjligt att förutse var gränserna går mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner.

Annons
Annons
Annons