Annons

”Dags att inrätta professur i populärvetenskap”

Det finns oftast inte tid för forskare att presentera sina resultat på ett tillgängligt och attraktivt sätt för allmänheten. Men all den kunskap som finns inom högskolan borde nå ut till fler. Därför behöver populärvetenskapliga professurer inrättas, skriver docent Mattias Lundberg.

Under strecket
Publicerad

Mattias Lundberg

Foto: Kalle AssbringBild 1 av 1

Mattias Lundberg

Foto: Kalle AssbringBild 1 av 1
Mattias Lundberg
Mattias Lundberg Foto: Kalle Assbring

I den politiska diskussionen, i såväl Sverige som senast i USA i samband med presidentvalet, har avståndet mellan medborgare och politiker diskuterats. Många analytiker anser att klyftan parterna emellan har ökat. På samma sätt diskuteras avståndet, eller klyftan mellan, kunskap och fakta å ena sidan och å andra sidan åsikter, tyckanden och populistiska inspel i samhällsdebatten.

Annons
Annons
Annons