Annons
X
Annons
X

Dags att införa ett bot-avdrag för psykisk hjälp

Fler blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. För att på allvar få ned dessa sjukskrivningar borde en skattelättnad införas, ett bot-avdrag, skriver samtalsterapeuten Yolanda de Wanngård.

BRÄNNPUNKT | PSYKISK OHÄLSA

Det är dags att vi hanterar vår tids stora vårdutmaning och ger människor ekonomiska förutsättningar för att må bra.
Yolanda de Wanngård

Att den psykiska ohälsan står för ökningen av sjukskrivningar, från 29 procent till 37 procent under de senaste 10 åren, är oroväckande. Mer än var tredje sjukskrivning beror på att vi har ont i själen och när själen värker behövs såväl medicinska som terapeutiska åtgärder.

Nyligen skrev SvD att ”psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar” (
SvD 15/2).

Annons
X

Den som har tillgång till företagshälsovård får oftast hjälp omgående. De terapeutiska åtgärderna inriktas på att den sjukskrivne så fort som möjligt ska återgå till sina arbetsuppgifter. Det är i grunden en rimlig ordning, även arbete kan ha en terapeutisk inverkan och hjälpa till att upprätthålla en socialt fungerande vardag. Oftast behöver dock själen längre tid för att läka eftersom psykisk ohälsa är en kombination av samverkande faktorer som pågått under en längre tid och en läkningsprocess måste även den få ta tid.

Vi samtalsterapeuter möter en stor andel sjukskrivna som återgått till arbetet alltför snabbt eftersom de saknar ekonomiska möjligheter för fortsatt terapeutisk behandling. Till oss kommer även klienter som inte täcks av företagshälsovården. Och såklart även alla de vars psykiska ohälsa inte syns i sjukfrånvarostatistiken, arbetslösa, anställda som inte har tillgång till företagshälsovård och egenföretagare som inte har råd att sjukskriva sig.

Den gemensamma nämnaren hos våra klienter är att det är människor som prioriterar sin psykiska hälsa och vill bli arbetsföra och komma i psykisk balans. Detta utan stöd från vare sig skattemedel eller sponsring via företagshälsovården. Tyvärr väntar många alltför länge med att söka vård, med svårare utmattningsdepressioner eller längre sjukskrivningar som följd, vilket drabbar individens privata ekonomi och produktivitet. En av anledningarna till detta är att samtalsterapi anses vara en kostsam åtgärd för den enskilde, då det beskattas som tjänst och inte vård, och delar således inte samma momsbefrielse som övrig privatfinansierad vård.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att på allvar få ner dessa sjukskrivningar är det hög tid att införa en skattelättnad i form av ett bot-avdrag. Detta skulle vara en verkligt meningsfull åtgärd för den dryga tredjedel av de sjukskrivna som behöver samtalsterapeutisk vård. I Norge har en variant av detta redan blivit verklighet, där har samtalsterapi blivit momsbefriat.

  Utan förändring på insidan spelar det ingen roll vilka åtgärder en problemfylld själ ges på utsidan. I dagens Sverige kan du få skatteavdrag för gräsklippning, cocktailpartyn, matlagning och stuprörsrensning, men inte för att hantera livets största utmaning och möjlighet, möjligheten att verkligen må som du förtjänar. Det är dags att vi hanterar vår tids stora vårdutmaning och ger människor ekonomiska förutsättningar för att må bra. Det är dags för ett bot-avdrag.

  YOLANDA DE WANNGÅRD

  samtalsterapeut och medlem i Psykosyntesförbundet

  Mer debatt om psykisk ohälsa:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X