Annons
X
Annons
X

”Dags att införa en modern typ av värnplikt”

Hoten mot dagens samhälle är betydligt bredare än det rent militära. Vi är väl medvetna om att civilsamhället gör stora insatser. Men än fler borde delta, skriver flera debattörer som vill att effekterna av någon form av medborgartjänst eller moderniserad värnplikt utreds.

Folk och försvar 2016
Värnpliktiga från P7 på Revingehed står på led och väntar på att få ärtsoppa och pannkaka under en övning 2010.

Värnpliktiga från P7 på Revingehed står på led och väntar på att få ärtsoppa och pannkaka under en övning 2010. Foto: Ola Torkelsson/TT

DEBATT | FÖRSVARSPOLITIK

Att Margot Wallström i diskussionen i Sälen nämnde dessa behov gladde oss.

En av flera positiva slutsatser från årets Folk och Försvarskonferens är att värnplikten nu definitivt är tillbaka på agendan. En utredning om dess roll i krigsmaktens personalförsörjning är redan i gång. Men det räcker inte. Som också påvisades är hoten mot dagens samhälle betydligt bredare än det rent militära. Katastrofer som stora bränder, klimathot, energiförsörjning, kollapsade it- och kommunikationssystem eller insatser för flyktingar och andra nya medborgare är exempel på behov som med fördel kan inkludera gemensamma medborgerliga insatser.

Att Margot Wallström i diskussionen i Sälen nämnde dessa behov gladde oss, vi som förra året i en arbetsgrupp presenterade en rapport och föreslog en offentlig utredning om medborgartjänst. I den listar vi en lång rad samhälleliga behov som skulle kunna inkluderas i en moderniserad form av värnplikt. Vi är väl medvetna om att civilsamhället gör stora insatser. Men än fler borde delta och förbereda sig för att delta.

Annons
X

Vid sidan av de konkreta behoven för vi också fram andra viktiga argument för vårt förslag. Den gamla värnplikten hade bland annat den effekten att män (det var länge bara män) i den ålder då de ska göra sitt inträde i vuxenlivet fick tillfälle att i studier och arbete umgås med personer från helt andra sociala bakgrunder. Den bidrog till mognad och gemensamt ansvar. Den gamla sammanhållna skolan hade delvis samma effekt. Båda dessa instrument för sammanhållning och integration är nu borttagna eller försvagade.

De nordiska länderna präglas av en hög social tillit, såväl mellan medborgarna som i deras relation till de offentliga institutionerna. I varje fall har det länge varit så. Färska data pekar emellertid nu på en sjunkande nivå av generell tillit, speciellt bland yngre personer.

Vi lever i ett mer individualiserat och fragmentiserat samhälle än tidigare. Minskad social tillit är en alarmerande signal. Särskilt om detta är början på ett trendbrott. Det finns självfallet ingen enkel universalmedicin för att motverka en sådan utveckling. Någon form av medborgartjänst eller moderniserad värnplikt kan vara ett.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Reaktionerna på Wallströms debattinlägg i Sälen bestod mest av frågor och funderingar. Vad ska inkluderas, ska det vara frivilligt eller obligatoriskt och vad kan det hela kosta. Enda sättet att besvara dessa frågor är att ta reda på fakta och att därefter på mer saklig grund överväga hur att gå vidare. Att tillsätta en utredning var också det förslag som vår arbetsgrupp förde fram förra året. Nu borde tiden vara mogen för att ta detta steg.

  Lena Hjelm-Wallén

  fd statsråd

  Olof Ruin

  professor emeritus statsvetenskap

  Lars Trägårdh

  professor i historia

  Tobias Baudin

  vice ordförande LO

  Philip Botström

  ordförande SSU

  Michael Sohlman

  fd statssekreterare

  Håkan A Bengtsson

  chef Arenagruppen

  Mats Wingborg

  skribent och utredare

  Bengt Säve-Söderbergh

  fd statssekreterare

  Annons
  Annons
  X

  Värnpliktiga från P7 på Revingehed står på led och väntar på att få ärtsoppa och pannkaka under en övning 2010.

  Foto: Ola Torkelsson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X