”Dags att flytta campus till nätet”

Foto: Berit Roald/TT

Nätet har fördelar när det gäller undervisning på landets högskolor, men bara om det används på ett genomtänkt sätt. Risken nu är att bristfälliga lösningar späder på fördomar mot digital undervisning, skriver professor Lars Torsten Eriksson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Man skulle kunna tro att landets alla högskolor är väl förberedda att flytta undervisningen från lektionssalarna till internet. Det har trots allt gått hela tre decennier sedan de första mejlen utväxlades och digitala instrument har hunnit bli lika självklara för studenter som tv och radio – som Facetime, Facebook och Google. Tonvikten behövde bara flyttas från ett rum till ett annat? Tyvärr har lärare och ledningar inte alls följt utvecklingen i samma takt som studenter och lärcentras IT-tekniker. De senaste veckornas krisgruppsmöten och mejlbombning inom lärosätena visar att många står yrvakna inför den digitala pedagogiken. Den fackliga tidskriften Universitetsläraren gjorde raskt en rundringning till olika lärosäten (26/3):

”På KTH har aktiviteten på lärplattformen Canvas ökat med 1 000 procent. Innan dess gick övergången från traditionell till digital undervisning rätt trögt, berättar Katarina Jonsson Berglund, chef för utbildningsstöd.”

Annons
Annons
Annons