Annons
X
Annons
X

Dags att avskaffa tv-avgiften

Första steget mot att avskaffa tv-avgiften är taget. Efter förra veckans mediedebatt i riksdagen är det tydligt att samtliga partier tycker att det är viktigt att hitta en ny form för att finansiera public service. Samtidigt som detta är en av de mest känsliga kulturpolitiska frågorna, kan vi inte blunda för att det krävs förändring, skriver Andreas Carlson (KD) och Caroline Szyber (KD).

Vi vill initiera en bred debatt för att hitta en finansieringsform som funkar i praktiken. Det är viktigt att inte låsa fast sig i en gammal och förlegad struktur. Därför är det viktigt att försöka hitta en bred överenskommelse för att avskaffa tv-avgiften. Vi ser gärna att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) driver denna fråga. Det är långt mer relevant än att jobba för ett sponsringsstopp för Sveriges Television, som kulturministern lyft fram som den viktigaste public service-frågan för mandatperioden. Kristdemokraterna är för övrigt positiva till fortsatt sponsrade sändningar i SVT.

Kristdemokraterna ändrade uppfattning angående tv-avgiften för 2,5 år sedan. Medlemmarna på rikstinget beslutade då att tv-avgiften ska avskaffas. Likaså har vi motionerat i riksdagen om behovet att göra om systemet. Modellen med tv-avgift som idag används är under upplösning. Många – framför allt unga – äger i dag ingen tv eller upplever inte att det finns någon nytta med att betala tv-avgiften. Tv finns tillgängligt över allt och alltid, utbudet är inte bundet till en viss typ av mediekanal.

Det är då alldeles för mossigt att stelbent krama sig fast vid något som i praktiken är en innehavsavgift för tv-mottagare. Det slog den senaste public service-utredningen också fast. Dagens system initierades då det enbart fanns en tv-kanal och ett fåtal radiokanaler i ett massivt mediemonopol. Det monopolet är för länge sedan uppluckrat, men finansieringsformen är densamma.

Annons
X

Kostnaderna för att kontrollera att tv-avgiften betalas är 164 miljoner kronor om året. Det kan låta lite i förhållande till de sju miljarder kronor som tas in, men summan är fyra-fem gånger högre än vad SVT får i sponsrade medel per år. Det är mycket pengar som skulle kunna gå till tv-produktion i stället för tv-pejling.

Det bästa sättet att ersätta tv-avgiften är att införa en avgiftsfinansiering som går vid sidan av budgeten, likt systemet med begravningsavgiften. Avgiften skulle kunna vara en andel av beskattningsbar inkomst eller utgöras av en fast summa för samtliga skattebetalare. Det går också att tänka sig en modell där avgiften fördelas hushållsvis. Vi är medvetna om att detta system innehåller frågetecken, men de är dessa som vi anser behöver belysas och utredas. Vi är också öppna för helt andra modeller och är beredda att förutsättningslöst gå in i en bred diskussion.

Vår uppmaning är därför till kulturministern att inför de kommande diskussionerna om public service ta ett krafttag kring frågan om finansieringen av just public service. Det är i linje med det eniga kulturutskottets betänkande om mediafrågor, där det tydligt fastslås att det med anledning av den tekniska utvecklingen bör tas fram olika alternativ till tv-avgiften.

ANDREAS CARLSON (KD)

riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson

CAROLINE SZYBER (KD)

riksdagsledamot

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X