Annons
Analys

Per Lindvall:Dags att avskaffa överskottsmålet

Överskottsmålet är överspelat och kontraproduktivt. Dagens förutsättningar med ekonomisk kris i vår omvärld och goda egna förutsättningar, som flytande krona och självständig riksbank, att hantera ekonomiska problem gör att överskottsmålet är stolligt.

Under strecket
Publicerad

Professor Johan Hassler, ordförande i Finanspolitiska rådet, har under de senaste veckorna fått rycka ut och försvara det finanspolitiska ramverket med överskottsmålet för den offentliga sektorn på 1 procent av BNP som paradnummer. Han har kritiserat kritikerna för att ha levererat ogenomtänkta och okunniga analyser. Här kommer ett nytt sådant dilettantförsök, från en simpel hemmansägare och radskrivare.

För det första är det finansiella ramverkets betydelse för återställandet av den svenska ekonomins ekonomiska hälsa klart överdriven. Visst har de offentliga finanserna sanerats sedan krisåren i början av 90-talet. Men det huvudsakliga skälet till detta var beslutet att låta kronan flyta, vilket gjorde att den sjönk. Det gjorde att vår exportindustris konkurrenskraft stärktes rejält och vi kunde suga in extern efterfrågan som lyfte sysselsättningen och stärkte skattekraften rejält, samtidigt som det begränsade utgifterna. Om vi inte hade kunnat dra nytta av omvärldens efterfrågan så hade överskottsmålets uppfyllelse bara förstärkt den ekonomiska stagnationen.

Annons
Annons
Annons