Dags att återinföra fastighetsskatten

Fastighetsskatten är både rättvis och effektiv. Det är dags att återinföra den, skriver Elis G Örjes, Emil Bustos och David Hakula, Socialdemokratiska ekonomklubben.

Under strecket
Publicerad

Vi uppmanar därför regeringen och finansminister Magdalena Andersson att tänka om sitt benhårda nej i frågan om återinförd fastighetsskatt, skriver representanter för Socialdemokratiska ekonomklubben.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Annons

Skattesystemets utformning är en ständigt aktuell fråga. I grund och botten handlar frågan om att hitta skatter som fungerar effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv och som samtidigt fördelas rättvist utefter bärkraft. Med det som utgångspunkt finns det betydande vinster av införandet av en fastighetsskatt - främst därför att det skulle öka statens intäkter utan att skapa alltför stora ekonomiska snedvridningar. Vi uppmanar därför regeringen och finansminister Magdalena Andersson att tänka om sitt benhårda nej i frågan.

Sverige har i dag en av världens lägsta skatter på just fastigheter. I exempelvis USA, Storbritannien och våra nordiska grannländer står fastighetsskatten för betydande inkomster, vilket innebär att skatter på inkomst kan minskas i motsvarande grad med bibehållen skattekvot. Alternativt kan pengarna användas till produktiva investeringar. Ekonomiskt sett är en sådan användning mycket bättre än att de skvalpar runt på en alltmer upphettad bostadsmarknad, med lyxrenoveringar snarare än nya hyresrätter, som följd. En fastighetsskatt baserad på 2005 års nivåer skulle inbringa inkomster på upp emot 30 miljarder kronor – en väsentlig summa även i statsfinansiella sammanhang.

Annons
Annons
Annons