Dagisstrejk inget skäl till sjukskrivning

Allt färre anser att strejk på dagis eller familjeproblem berättigar till sjukersättning. Men fortfarande anser nära var tredje vuxen svensk att en strejk på dagis ibland eller alltid berättigar till sjukersättning.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Attityderna har förändrats åt ett mer restriktivt håll under det senaste halvåret, men det återstår fortfarande mycket arbete, konstaterade Curt Malmborg, generaldirektör för Försäkringskassan.

Den registrerade attitydförändringen till hur sjukförsäkringen kan användas förklarar Försäkringskassan till en del med den egna kampanjen ”Hela Sverige - halva sjukfrånvaron”.
– Men det vore förmätet att tillskriva kampanjen hela äran av den tydliga förändringen, sade Curt Malmborg. Minst lika viktigt har den allmänna diskussionen i samhället varit. En striktare regeltillämpning och fokus på fusk har sannolikt också bidragit till en förändrad attityd.

Annons
Annons
Annons