Annons

Dagerman-priset till Eduardo Galeano

Under strecket
Publicerad

Den uruguayanske författaren Eduardo Galeano fyller 70 i år. Han hedras nu lämpligt med Stig Dagerman-priset på 50000 kronor för sitt socialt engagerade författarskap. Galeano levde på 70- och 80-talen i exil i Argentina och Spanien. Sedan 1985 verkar han i sitt hemland. Den ekonomiska teori han populariserade i ”Latinamerikas öppna ådror” har inte fått stå oemotsagd, men hans kamp för jordens fattiga har påverkat generationer. Bland andra viktiga verk av Galeano kan nämnas ”Eldens minne”, en poetiskt gestaltad historia över Latinamerika.

Annons
Annons
Annons