Annons
X
Annons
X

”Dagens skuldsatta unga riskerar pensionssmäll”

För en generation som står inför en framtid med stora lån och liten pension, blir det extra viktigt att förstå att de val man gör i dag påverkar den framtida ekonomin. Annars riskerar de att gå på en rejäl ekonomisk smäll när de går i pension, skriver Anna Breman och Arturo Arques, Swedbank.

80- och 90-talisterna, och generationerna som kommer efter, riskerar att bli de stora förlorarna på bostadsmarknaden, skriver Anna Breman och Arturo Arques.
80- och 90-talisterna, och generationerna som kommer efter, riskerar att bli de stora förlorarna på bostadsmarknaden, skriver Anna Breman och Arturo Arques. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | PRIVATEKONOMI

Många av dagens unga kan få det betydligt kärvare än sina föräldrar.

Liten pension och stora skulder. Så ser framtiden ut för många av dagens unga, som i bostadskrisens kölvatten pressas att köpa dyra bostäder. 90-talisterna, som förväntas få så lite som 50 procent av sin lön i pension, ställs inför en mycket bekymmersam situation om de tar med sig stora skulder in i pensionärstillvaron. Behovet av blocköverskridande reformer på bostadsmarknaden är akut. Annars riskerar dagens unga att gå på en rejäl ekonomisk smäll när de går i pension.

Pensionssystemet bygger på den samlade livs­inkomsten. Perioder med lägre inkomst påverkar livsinkomsten – och därmed pensionen. Det här drabbar framför allt människor med låg utbildning, efter­som de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men pensionssystemet får också konsekvenser för många av dagens unga, ambitiösa och välutbildade som, bland annat till följd av just sin utbildning, kommer ut sent i arbetslivet och får räkna med en lägre andel av sin slutlön i pension. Den skriande bostadsbristen pushar dessutom unga människor, som tidigare hade valt att hyra sin bostad, att ta stora lån för att ha någonstans att bo. Lån som i många fall följer med ända upp i pensionsåldern, och pressar ekonomin ytterligare.

Annons
X

80- och 90-talisterna, och generationerna som kommer efter, riskerar att bli de stora förlorarna på bostadsmarknaden. Till skillnad från generationerna före kan de inte räkna med att göra några större vins­ter på sitt boende, eftersom priserna ökat betydligt snabbare än lönerna. De senaste dryga 20 åren har huspriserna stigit mer än dubbelt så mycket som lönerna (351 procent respektive 171 procent). Utvecklingen på bostadsrätter följer en liknande trend. Den dysfunktio­nella bostadsmarknaden i kombination med dagens stora befolkningstillväxt gör att bostadspriserna riskerar att fortsätta öka mer än löneutvecklingen.

Den kull 50-talister som är på väg att pensioneras nu, kan räkna med omkring 60 procent av sin slutlön i pension. Generationerna efter kommer successivt att få mindre att röra sig med. Det är inte orimligt att anta att 90-talisterna som mest kommer att få 50 procent av sin slutlön i pension. Många av dagens unga riskerar alltså att få det betydligt kärvare än sina föräldrar – med såväl lägre pension som högre skuldsättning. Det gör dem sårbara och känsliga för ett förändrat ränteläge, och riskerar att sätta dem i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

För en generation som står inför en framtid med stora lån och liten pension, blir det extra viktigt att förstå att de val man gör i dag påverkar den framtida ekonomin. Genom att amortera på lånen, så att belånings­graden sjunker i samma utsträckning som inkomsten den dag man går i pension, gör man sig mindre sårbar. Alltför få tänker på att deltidsarbete och föräldraledighet påverkar livsinkomsten, och därmed kapar pensionen. Gifta par och registrerade partners kan välja att föra över pensionsrätter för att kompensera stora inkomstskillnader och få en mer jämlik fördelning av pensionen. Individuella val spelar roll. Men de löser inte det grundläggande problemet, med desperata människor som pressas att köpa dyra bostäder för att kunna studera och arbeta.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bostadsbristen är ett problem för hela landet. I storstadsregionerna och i universitetsstäderna är den alarmerande. Byggandet har kommit igång, men det är långt ifrån tillräckligt, och majoriteten av de bostäder som byggs är relativt dyra. Blocköverskridande reformer måste snabbt på plats för att lösa krisen. Takten i bostadsbyggandet måste öka, det behövs en fungerande hyresmarknad, fler billiga ­bostäder och långsiktiga spelregler för byggbolag.

  Behovet av reformer på bostadsmarknaden blir allt mer akut, av flera skäl. Våra framtida pensionärers ekonomiska situation är ett. En fungerande hyres­marknad och fler billiga bostäder skulle inte bara minska trycket att köpa dyra bostäder. Det skulle också leda till att kommande generationer kan gå i pension utan att behöva oroa sig för stora lån och ett osäkert ränteläge.

  Anna Breman

  chefekonom Swedbank

  Arturo Arques

  privatekonom Swedbank och Sparbankerna

  Anna Breman och Arturo Arques Foto: Pressbilder
  Annons

  80- och 90-talisterna, och generationerna som kommer efter, riskerar att bli de stora förlorarna på bostadsmarknaden, skriver Anna Breman och Arturo Arques.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

  Anna Breman och Arturo Arques

  Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X