Dagens skogsbruk slår ut mångfalden

Skötseln av svensk skog bör inriktas mot fler ekologiska tjänster och riskspridning, skriver Stig-Olof Holm i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Plantager med enbart barrträd riskerar att slå ut arter på sikt, och vikten av blandskog med lövträd ska inte underskattas, skriver artikelförfattaren.

Plantager med enbart barrträd riskerar att slå ut arter på sikt, och vikten av blandskog med lövträd ska inte underskattas, skriver artikelförfattaren.

Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Annons

Jonas Jacobsson, ledamot av Kungliga skogs – och lantbruksakademien, har i en replik ifrågasatt att Sverige slår ut sin egen natur, vilket jag skrivit i en tidigare artikel på Brännpunkt. Även Linda Eriksson från Skogsindustrierna har svarat på min artikel.  

Jacobsson tycks mena att framtiden för olika skogslevande fåglar är relativt bra. Det kan stämma för de arter som kan överleva den pågående omvandlingen av stora delar av skogslandskapet till barrträdsmonokulturer, till exempel större hackspett och större korsnäbb. Dessa arter kan nämligen leva på frön från tall och grankottar. Fåglar som behöver mer varierad skog kommer dock att få det knepigare i framtiden om barrträdsmonokulturerna inte återställs till mer naturliga blandskogar. Arter som tretåig hackspett, lavskrika, lappmes är beroende av inslag av äldre skog. Dessa arter är rödlistade och förväntas minska i antal enligt forskning från SLU. Även fåglar som behöver det rika insektslivet i lövskogar står på fallrepet. En studie av 61 skogar i Mellansverige, publicerad av Skogsstyrelsen, visade att antalet fåglar var lägst i rena barrträdsmonokulturer och ökade med ökande inslag av lövträd i skogen. 

Annons
Annons
Annons