Annons

Ylva Herholz:Dagens högerpopulister är kontrarevolutionärer

Hur förklarar man de radikala förändringarna i dagens ideologiska landskap? Författaren till en lovordad sociologisk studie har skärskådat högerpopulismens framfart i Tyskland och menar att samtiden dras med ett obearbetat uppbrott.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jan Scheunert / TT Bild 1 av 1
Foto: Jan Scheunert / TT Bild 1 av 1
Foto: Jan Scheunert / TT

Trettioårsminnet av murens fall har helt nyss firats stort på flera håll, med all rätt. Men vad den tyska sociologen Cornelia Koppetsch gör är att ta avstamp i de historiska händelserna just hösten 1989 för att beskriva och försöka förklara förändringarna i det ideologiska landskapet i vår del av världen, och högerpopulismens (för så många så chockartade) frammarsch. Där och då, när de gamla öst-väst-strukturerna började luckras upp, inleddes också den mer eller mindre forcerade och revolutionerande globalisering som i sin tur är roten till vår nuvarande belägenhet, enligt Koppetschs sätt att se. Hon talar om ett hittills obearbetat uppbrott ur en epok, en pågående och i sig epokgörande omvälvning, och om en djupgående mentalitetsförändring som härrör ur inträdet i det globala moderna – en process med konsekvenser av enorm omfattning även socialt och kulturellt, vilket hittills underskattats rejält. 

Annons
Annons
Annons