Dagens försäkring

Under strecket
Publicerad
Annons

En karensdag.
Sjukintyg från sjukdomens åttonde kalenderdag.
Många avtal ger rätt för arbetsgivaren att kräva intyg tidigare.
Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2-14. 80% av lönen.
Försäkringskassan betalar sjukpenning från dag 15. 80 % av lönen, men högst 648 kronor per dag.
Många arbetsgivare fyller på över försäkringskassans tak.

Annons
Annons
Annons