Annons

Dagens chefsjobb är ofta ointressanta för kvinnor

Många hävdar att den stora tillströmningen av ambitiösa kvinnor till universitet och högskolor kommer att innebära att fler toppjobb tillfaller kvinnor i framtiden. Så är sannolikt inte fallet, skriver Maria Nelsson, strategikonsult på PA Consulting Group, som menar att det krävs förändringar i arbetslivet.

Publicerad

Fortfarande har få kvinnor höga chefsposter i näringslivet, vilket framkommit i en rapport från Albrightstiftelsen som presenterades i veckan. Kvinnors avancemang mot toppjobben går långsamt. Dessutom finns utmaningar där enbart utbildning och lagstiftning inte är svaret.

Till det kommer att kvinnor idag är avvaktande till chefsjobb inom näringsliv och offentlig sektor, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer. Det visar en färsk undersökning med 4000 svaranden i Norden som chefsorganisationen Ledarna låtit genomföra. Här framkom även att denna avvaktande inställning är mest utbredd bland just unga kvinnor.

Annons
Annons
Annons