X
Annons
X

Dagboken – ett kraftfullt verktyg i terapi

Om du skriver dagbok har du säkert upptäckt dess läkande kraft. I USA finns ett institut för dagboksterapi, vars grundare Kathleen Adams har utvecklat 14 tekniker för terapeutiskt skrivande

Läs mer om Skrivande som terapi
undefined
Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD

– Vårt syfte är att sprida dagboksskrivande och att fler psykologer ska använda sig av skrivande inom terapibehandling, säger psykoterapeuten Kathleen Adams, som startade institutet för dagboksterapi 1988.
Institutet anordnar workshops, ger ut böcker om dagboksskrivande och utbildar vad de kallar "auktoriserade dagboksterapeuter". Tanken är först och främst att dagboksterapi ska integreras med samtalsterapi. Det mesta av klientens skrivande sker mellan sessionerna, men ofta börjar även varje möte med en kort skrivstund.
– Jag brukar sätta en tidsgräns på fem minuter i början av sessionen, då klienterna får skriva om vad de tänker på för stunden. På så vis tjänar vi ungefär 10–15 minuters terapitid, eftersom man genom skrivandet snabbare kommer fram till det som är väsentligt här och nu och därmed kan prata om det direkt, säger Kathleen Adams.

Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD Bild 1 av 3

”Att integrera dagboksskrivande i terapin kan vara en hjälp för att uppnå terapimål som man har satt upp”, säger dagboksinstitutets grundare Kathleen Adams, som själv har varit en flitig dagboksskrivare sedan hon var tio år och anser sig ha haft stor hjälp av det.

Foto: AKPHOTO.COM Bild 2 av 3
Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X