Annons

Dagbok ger insikter i 1700-talets musikliv

Efter flera års arbete presenterade fyra forskare med anknytning till Göteborgs unversitet i fredags sitt verk Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg (Göteborgs stadsmuseum). De kallar boken en tidsspegel utifrån en samtida dagbok som fördes åren 1774-1792 av musikern och mecenaten Patrick Alströmer.

Under strecket
Publicerad

GÖTEBORG
Länge hade denna dagbok, som plötsligt och utan att någon vet varför avslutades mitt i ett ord i december 1792, legat bortglömd. Den hittades i Landsarkivets Östadsarkiv i två volymer och hade inte tidigare uppmärksammats eller utnyttjats i någon forskning. Men som ett led i ett forskningsprojekt kring ekonomi och musik i det sena 1700-talets Göteborg har ekonomhistorikerna Martin Fritz och Bertil Andersson och musikvetarna Jan Ling och Berit Ozolins tagit sig an dem.

Det sena 1700-talet var en synnerligen dynamisk period i Göteborg, som förvisso inte var någon liten avkrok utan en port vänd mot världen både utåt och inåt, konstaterar författarna. Alströmer ledde det stora Sahlgrenska handelshuset och var direktör i Ostindiska kompaniet under sin tid i Göteborg.
Han var dessutom en kulturpersonlighet av stora mått, spelade flera instrument och såg till att musiklivet blomstrade. Han var dessutom en av grundarna av Musikaliska akademien 1771 och dess förste preses.

Annons
Annons
Annons