Annons

DAB klarar sig inte på en fri marknad

Publicerad

Många uppseendeväckande faktafel finns i Kerstin Brunnbergs inlägg om digitalradio på Brännpunkt 29/11. Den allvarligaste invändningen är att hon underlåter att nämna att det krävs ett utbyte av nuvarande sändar- och mottagarstrukturen; från FM till DAB+. Man vill således byta ut varenda sändare och mottagare i hela landet med offentlig finansiering. 

DAB-tekniken, som uppfanns på 80-talet, har funnits i drift i Sverige sedan 1995 har inte alls det genomslag i Europa som påstås. Det är ett fåtal länder som har en någon så när lyssning på DAB. Främst då Storbritannien där DAB funnits sedan 1995 med 24 procent lyssning på veckobasis, men fortfarande lyssnar 59 procent på FM. Övriga med med 10-20 procent lyssning är Danmark, Norge och Schweiz. Dessa satsningar hade inte varit möjliga utan offentlig finansiering. DAB klarar sig inte själv på en fri marknad där producenter och konsumenter själva bestämmer. Lyssnarna hänger inte alls med.

Annons
Annons
Annons