Annons

Då var vi något annat än människor

Under strecket
Publicerad

Nyligen var jag och höll låda i ett kristet sammanhang. Det gällde apologetiken, alltså försvaret av den kristna tron. De första apologeterna på 100-talet gick i intellektuell närkamp med grekiska filosofer. Några decennier tidigare hade Paulus varit i Aten i samma syfte. Han blev utskrattad.

Man ska skilja på apologetik och missionerande, även om gränsen är flytande. Distinktionen kan dras ungefär så här: Den framgångsrike apologeten kan lämna filosoferna med väl förrättat värv utan att dessa blivit kristna. Det räcker att ha visat för dem hur den kristna filosofin hänger ihop. Ur det följer givetvis inte att den underliggande verkligheten är sann. Vilken saga som helst kan vara trovärdig.

Annons
Annons
Annons