Det här vet vi om riskgrupperna

Kristofer Vickström, sjuksköterska, jobbar med provtagning av coronavirus vid Huddinge sjukhus.
Kristofer Vickström, sjuksköterska, jobbar med provtagning av coronavirus vid Huddinge sjukhus. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Äldre och sjuka är hittills identifierade som extra utsatta för coronaviruset. Här är vad vi vet om riskgrupperna för viruset.

Publicerad
Uppsök vård om du har andningsbesvär även vid vila, eller om du plötsligt mår mycket sämre.

Uppsök vård om du har andningsbesvär även vid vila, eller om du plötsligt mår mycket sämre.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Vilka räknas in i riskgrupp för coronaviruset?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det i dagsläget svårt att säga vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av coronaviruset, och i vilken utsträckning.

Men en genomgång av studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn.

Folkhälsomyndigheterna rekommenderar därför personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra människor. Det handlar främst om att undvika folksamlingar i offentliga lokaler och att inte åka kollektivt.

Äldre personer med högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdom eller diabetes tenderar att vara överrepresenterade bland de svårast sjuka.

Studierna visar inte att personer med astma, allergi eller njursjukdom är i riskgrupp, men då det är oklart i vilken utsträckning de grupperna studerats så är det svårt att helt utesluta att de inte är extra utsatta.

Studier från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper som drabbas av svår infektion. Men det är i dag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige.

Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen.

Annons
Annons
Uppsök vård om du har andningsbesvär även vid vila, eller om du plötsligt mår mycket sämre.

Uppsök vård om du har andningsbesvär även vid vila, eller om du plötsligt mår mycket sämre.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Den stora majoriteten av bekräftade fall i Sverige är i åldersgrupperna ungefär 40–60 år.

Rekommendationen till gravida kvinnor är att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

Hur farligt är coronaviruset för de som tillhör en riskgrupp?

Uppskattningarna när det gäller dödlighet är fortfarande osäkra för covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten.

Men en sammanställning av fallen i Kina, som gjorts av CCDC, visar att risken att dö i sjukdomen är större ju äldre du är.

Dödlighet

Siffrorna baseras på 44 672 konstaterade fall, sammanställningen publicerades i en studie den 11 februari.

(Antal drabbade per åldersgrupp inom parentes).

Åldersgrupper

14,8%

15%

10%

8,0%

5%

3,6%

1,3%

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

0,0%

0%

0–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80+

(3 619)

(8 571)

(8 583)

(10 008)

(549)

(3 918)

(7 600)

(416)

(1 408)

Kön

Bakomliggande sjukdomar

10,5%

10%

7,3%

6,3%

6,0%

5,6%

5%

2,8%

1,7%

0,9%

0%

Cancer

Kronisk

luftvägs-

sjukdom

Ingen

Diabetes

Hjärt-

kärlsjukdom

Män

Kvinnor

Högt

blodtryck

Källa: Chinese Center for Disease Control and Prevention

Hur ska jag tänka om jag tillhör en riskgrupp?

Det finns för närvarande inga särskilda direktiv för personer i riskgrupp.

Just nu ser man över vilka fler än äldre som ingår i den kategorin, enligt Helena Palmgren, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

De direktiv som finns i dag gäller för alla men extra noga för den som tillhör den äldre generationen.

Det alla bör tänka på är att undvika smitta. Vilket kan göras genom att undvika stora folksamlingar, vara extra noga med handhygienen och genom att undvika att peta i ansiktet. Är man sjuk så ska man stanna hemma från jobb och skola.

Uppsök vård om du har andningsbesvär även vid vila, eller om du plötsligt mår mycket sämre. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I vilket läge bör jag kontakta sjukvården?

Kontakt med sjukvården behövs inte om du inte har några symtom på covid-19.

De flesta som smittas blir inte allvarligt sjuka. Vissa får inga symtom alls, medan andra kan få influensaliknande besvär som feber, hosta och andningsbesvär.

Nu finns också ett självskattningstest framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, för få hjälp i bedömningen när det är dags att söka vård.

Den som söker vård ska alltid ringa först, och inte åka direkt till en mottagning. Detta för att undvika smitta om personen skulle ha covid-19.

Enligt 1177 uppmanas de som plötsligt blir mycket sämre eller som får andningsbesvär även vid vila, att ta kontakt via telefon med vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Om det är stängt ska vård sökas vid en akutmottagning. Ring först.

Den som har allmänna frågor om coronaviruset bör använda det nationella informationsnumret 113 13.

Nödnumret 112 ska endast användas i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons