Annons

Janne Holmén:Då idrotten vann kampen om folket

Synen på idrottsutövning har skiftat starkt under 1900-talet, och tävlingsidrotten har fått tjäna många samhälleliga syften. Trots skillnaderna i de politiska förhållandena finns många likheter i utvecklingen av sportandets roll i Sverige och Sovjet.

Under strecket
Publicerad

Inte minst bland blågula sportjournalister brukar svensk folkrörelseidrott lyftas fram som en i det närmaste unik företeelse. Den brukar framställas som väsensskild såväl från den kommersiella som från den gamla östliga statskontrollerade idrotten. Vid läsningen av två nyutkomna böcker som behandlar idrottens samhällsfunktion i Sverige respektive Sovjetunionen är det emellertid slående hur lika ländernas idrottshistoria är, trots skillnaderna i politiska förhållanden.

Johnny Wijk skriver i Idrott, krig och nationell gemenskap – Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber om idrottens roll i det svenska samhället under beredskapstiden 1939-1945. I Mike O'Mahoneys Sport in the USSR – Physical Culture – Visual Culture behandlas hur sovjetiska konstnärer skildrat idrott. Boken vänder sig till både de konst- och idrottshistoriskt intresserade och ingår i serien ”Picturing History”, där den kände brittiske historikern Peter Burke är redaktör. Förutom huvudtemat, bildkonsten, berörs även idrotten i sovjetisk litteratur, musik, film och teater.

Annons
Annons
Annons