Annons

Då en av rikets militära hörnstenar – i dag en ruin

Foto: Harri Blomberg/Wikipedia

”I Kungälv ligger en av Sveriges mest kända borgruiner, Bohus slott. Men varför är slottet en ruin? Såvitt jag vet har slottet inte brunnit ned eller bombats sönder i krig. Eller?”

Publicerad

Få borgar har varit utsatta för lika mycket bombardemang och attacker som Bohus slott, men – alldeles som frågeställaren påpekar – det är inte därför slottet i dag är en ruin. Så länge den låg i ett gränsland mellan Sverige och Danmark (som ju kontrollerade Norge) resulterade de många krigen tvärtom i att fästningen successivt förstärktes och blev alltmer svårintaglig. Så sent som på 1670-talet fungerade Bohus slott som en av rikets militära hörnstenar.

Vändpunkten kom under Karl XII:s regering. Nu miste Bohus sin betydelse till förmån för andra fästningar och städer, inte minst Göteborg. Den stora anläggningen började förfalla men kom till ny användning som fängelse. Här satt bland andra den kände pietisten Thomas Leopold inspärrad i flera decennier, fälld för att ha spritt läror som kyrkan inte accepterade; hans cell kan ännu beskådas.

Annons
Annons
Annons