Då betraktades anti-socialism som en sjukdom

Foto: Illustration: Thomas Molén.

Somliga psykiatriska sjukdomar tycks alltid ha förekommit – andra reflekterar snarare tidens bild av normalitet. Frågan är hur man ska avgöra vad som är sjukligt utan att fastna i godtyckliga bedömningar.

Publicerad
Annons

Personliga egenskaper är inget vi väljer utan något vi får. Om man ska fundera över varför vi tänker och känner som vi gör, kan det vara illustrativt att börja med att se på förekomsten av psykiatriska diagnoser. Vissa av oss, menar läkarvetenskapen, fungerar inte riktigt ”som vi ska”. Man kan ha problem på många olika sätt, till exempel vad gäller förmåga att tolka verkligheten, dra logiska slutsatser, hantera sinnesintryck eller impulser, man kan ha problem med humöret eller med sociala interaktioner. Alla människor kan uppleva detta i någon utsträckning, men några gör det i så hög grad att det medför svårigheter med att hantera livet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons