Annons

Cwejman lutar sig mot subjektiva mätmetoder

Adam Cwejman hävdar på Brännpunkt den 27/6 att vi har fel när vi påstår att det saknas stöd i forskningen för att sprutbyte har en hiv-preventiv effekt. När det gäller att bedöma vetenskaplig evidens ska man utgå från studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter med en kommitté av forskare som bedömer studiens kvalitet innan den publiceras.

Under strecket
Publicerad

WHO rekommenderar sprutbyte baserat på en forskningsöversikt från 2004, som gjordes av läkaren Alex Wodak. Hans översikt har fått kritik i olika sammanhang. Nyligen publicerade tidskriften Addiction en ny genomgång av forskningen i världen om sprutbyte, genomförd av ett brittiskt forskarteam, under ledning av Norah Palmateer. Där framkommer att bara en studie (Des Jarlais, Lancet 1996) ger stöd för att de som går på sprutbyte smittas av hiv i lägre utsträckning än de som inte gör det. Flera studier (bland annat Strathdee, Aids 1997 och Schechter, Aids 1999) visar på motsatt resultat, nämligen att de som går på sprutbyte är smittade i högre grad.

Förmodligen vill Cwejman peka på de intervjuundersökningar där man frågar dem som går på sprutbyte om de delar sprutor oftare eller mer sällan än tidigare. Dessa subjektiva mätmetoder bör ges ringa värde och måste under alla förhållanden jämföras med objektiva mätmetoder, där man mäter biologiska data: är de som deltar i‑sprutbyte smittade av hiv i lägre utsträckning än de som inte gör det? Svaret från forskningen på den frågan är än så länge nej och det bör de politiskt ansvariga dra slutsatser av.

Annons
Annons
Annons