Recension

Sigurd Curman. Riksantikvarie. Ett porträttCurman lyfte fram byggnaders historia

Under strecket
Publicerad
Annons

Anders Åman, professor emeritus i konstvetenskap, hann göra en betydande insats inom det arkitekturhistoriska ämnet in­nan han gick bort i juli i år. Mest uppmärksammat är förmodligen hans verk om arkitekturen i Stalintidens Östeuropa, följt av hans forskning kring arkitekturen i vården. Kort före sin död utkom Åman med en bok som, åtminstone vid första påseendet, utgör ett avsteg från den rena arkitekturhistorien; näm­ligen en biografi över Sigurd Curman (1879–1966), utgiven i Vitterhetsakademiens serie ”Svenska lärde”.

Sigurd Curman är i det allmänna medvetandet framför allt känd som riksantikvarie, och det är också detta som lyfts fram som motiv för en biografi. Emellertid är det, kanske något missvisande, inte hans tid vid Riksantikvarieämbetet som står i fokus i boken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons