Annons
X
Annons
X

Cuf: Mer statlig styrning löser inte bokrisen

SSU säger att man inte vill se bostadsmarknaden som vilken annan marknad som helst, och där ligger stora delar av problemet. Om inte bostadsmarknaden får fungera marknadsmässigt kommer den inte heller tillfriskna, skriver Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund, i en replik.

Magnus Ek
Magnus Ek Foto: Pressbild

REPLIK | BOSTADSPOLITIK

Bostadspolitiken behöver inte mer statlig styrning. Det är de politiska pekpinnarna och hindren som har gjort att vi har fått ett underskott av bostäder. I stället för att driva statliga byggbolag eller subventioner som byggbranschen inte efterfrågar måste vi röja undan de verkliga hindren för byggandet - hyresregleringen och byråkratin.

Byggandet har glädjande nog ökat, i Sverige och i Stockholm. Byggtakten möter dock fortfarande inte efterfrågan. Och att se ökningen som en följd av den förda socialdemokratiska politiken är väl optimistiskt, snarare ser vi effekterna av den rådande högkonjunkturen.

Om det byggs för lite så går boenden, framför allt i attraktiva områden, ändå till hög- och medelinkomsttagare och deras barn.

Annons
X

Vill vi att byggtakten ska öka och hålla i sig måste det måste löna sig att bygga, och vi måste se över byggkrav, plan- och byggprocesser, samt hindrande regleringar som gör att mark inte blir tillgänglig och byggande försvåras. Inte minst bör vi lätta på strandskyddet som bromsar byggande i landet utanför Stockholms innerstad, och minska Länsstyrelsernas möjlighet att stoppa byggprojekt.

SSU säger att man inte vill se bostadsmarknaden som vilken annan marknad som helst, och där ligger stora delar av problemet. Om inte bostadsmarknaden får fungera marknadsmässigt kommer den inte heller tillfriskna. Nästan alla som utrett problemen på bostadsmarknaden efterfrågar en friare hyressättning och ökad rörlighet, däribland Bokriskommittén, Långtidsutredningen och samtliga handelskammare i storstadsregionerna.

Hyresregleringen skapar inte några nya hyresrätter på marknaden, utan snedvrider snarare utbudet. Om det byggs för lite så går boenden, framförallt i attraktiva områden, ändå till hög- och medelinkomsttagare och deras barn. Det är de som har kontakter och en stark ekonomi som får de boenden som finns.

Socialdemokratin borde inte hålla fast vid en hyresreglering som hämmar marknaden och misslyckas med att leverera boenden till alla, utan i stället försöka hitta svar på hur även resurssvaga och nyanlända ska kunna efterfråga och ha råd med boende på en friare marknad.

Magnus Ek

förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Annons
Annons
X

Magnus Ek

Foto: Pressbild Bild 1 av 2
Foto: Tomas Oneborg (Arkiv 2016) Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X