CSN struntade i våra varningar

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är beklagligt att CSN påstår att vi far med osanning (Brännpunkt 10/12). Vi låter resultatet av CSN:s hantering i studiemedelfrågan och den korrespondens som har skett mellan regeringen och CSN att tala för sig själv. För att också vara konstruktiva har vi även presenterat ett lösningsförslag.

Regeringen har utformat sin politik gällande studieresultat på bland annat CSN:s utlåtande. ”CSN tillstryker kommitténs förslag om att prövningen av personliga förhållanden ska bli mer restriktiv…” Detta är ett faktum direkt taget från CSN:s yttrande om den studiesociala utredningen 2009. CSN citerades även bland de som var positiva eller inte hade invändningar mot förslaget i regeringens proposition 2010.

Annons
Annons
Annons