Annons

Spekulativt missbruk av tryckfrihetslagen

Både medie- och politikerstormen kring Aftonbladets stort uppslagna publicering av påstådda israeliska organstölder från palestinier som dödats på ockuperade områden fortsätter. Inte minst påtalas den, på sina håll bristande, respekten för press- och yttrandefrihetens okränkbarhet. Bland annat så har Sveriges utrikesminister försökt att förklara dess innebörd för sin israeliske kollega och en upprörd israelisk allmänhet.

Under strecket
Publicerad

Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson.

Foto: DAN HANSSON (MONTAGE SVD)

Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson.

Foto: DAN HANSSON (MONTAGE SVD)
Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson.
Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson. Foto: DAN HANSSON (MONTAGE SVD)

Visst måste vi vara mycket rädda om press- och yttrandefriheten, men det går en hårfin skiljelinje mellan pressens rätt, och ibland plikt, att rapportera om missförhållanden, oegentligheter och brottsmisstanke å ena sidan, och illa underbyggd sensationsjournalistik som kritiklöst sprider rykten och spekulationer å den andra. Aftonbladets kultursida ägnade sig åt det senare.

Annons
Annons
Annons