Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

Corazza Bildt: Vapendirektivet balans mellan frihet och säkerhet

Ledare gästinlägg
Anna Maria Corazza Bildt (M) under pressträffen om EU:s nya vapenregler.
Anna Maria Corazza Bildt (M) under pressträffen om EU:s nya vapenregler. Foto: Claudio Bresciani/TT

Med anledning av Ivar Arpis ledare Jakten på våra laglydiga vapenägare, har följande kommentar inkommit:

Jag respekterar ledarsidans åsikter om vapendirektivet men jag känner ansvar att lyfta fram fakta i debatten. Ivar Arpi utelämnar i sin artikel den viktiga roll som Europaparlamentet spelat som medlagstiftare. Vi har drivit fram en rejäl förändring och kommissionens ursprungliga förslag är nu dött och begravet.

Vi har haft vapenregler på Europanivå i 25 år och en översyn var på gång redan innan terrordåden i Paris, även om förslaget skyndades på. Huvudsyftet med direktivet är dock inte att bekämpa terrorism utan att se till att vi har en fungerande inre marknad. Vapen rör sig över gränserna vare sig det är för jaktresor, skyttetävlingar eller handel, och gemensamma regler behövs för att detta skall vara möjligt och för att undvika att legala vapen hamnar i fel händer.

Annons
X

Jag har tagit krafttag under över ett års förhandlingar, och med över 1000 ändringsförslag i Europaparlamentet har vi lyckats att radikalt förändra innehållet. Att påstå att det har varit några få tjänstemän mot en halv miljon laglydiga medborgare är vilseledande. Direktivet antogs i plenum med 491 röster för och 178 mot, ett demokratiskt beslut fattat av folkvalda representanter.

Vi har genom hela processen involverat jägare och sportskyttar och på punkt till punkt tagit hänsyn till deras oro. Resultatet är att de kommer kunna fortsätta med sina fritidsaktiviteter och behålla de vapen de använder. Karl-Heinz Florenz, som representerar jägarnas parlamentsgrupp, ger också fullt stöd till direktivet och välkomnar de förändringar vi har åstadkommit. Jag har t ex fått bort krav på obligatoriska läkarkontroller, tidsbegränsade licenser och förbud mot distanshandel.

Dock finns det tyvärr också exempel där helt lagligt registrerade vapen har använts i terrordåd. Bland de kändare exemplen är Utöya och Charlie Hebdo. Med detta direktivet, åtgärdar vi farliga kryphål, med gemensamma minimiregler som exempelvis för säkert deaktivering, ökad spårbarhet med gemensam märkning, ökat polissamarbetet med digital register och säkert förvaring. När färre automatvapen som konverterats till halvautomatiska vapen t ex i öst Europa ska finnas på marknaden, minskar risken att dessa når Sverige. Då samtliga länder kommer ha starkare system för kontroll, ökar säkerhet även för svenska folket. Vi minskar risken för att legala vapen hamnar i fel händer.

Att bekämpa terrorism är dock självfallet mycket bredare. Det sker bl a genom flygpassagerarregister PNR, nya direktivet mot terrorism, nya regler mot penningtvätt, förstärkning av Europol och stärkt gränskontroll vid yttre gränser där jag också driver helhjärtat.

Jag har träffat många sportskyttar inklusive Pia Clerté, lyssnat på dem och även upplevt hur det är att vara på skjutbanan. Som direktivet nu är skrivet kan de fortsätta som idag.

Vi har genom processen drivit full subsidiaritet vilket gör att de länder som Sverige som har ett väl fungerande system ska kunna behålla det.

Hur genomförandet i Sverige kommer att ske – när EU-direktivet blir svensk lag – ligger nu hos regeringen, och det är självklart att det krävs stark vaksamhet för att förhindra att detta leder till att nya regler och bestämmelser läggs till. Tyvärr är det dock inte ovanligt, men det kommer jag liksom moderaterna i riksdagen att bevaka.

Europaparlamentet har tydligt påverkat och förändrat detta direktiv. Vi har fått en balans mellan frihet och säkerhet.

ANNA MARIA CORAZZA BILDT, ansvarig förhandlare av vapendirektivet för EPP, samt första vice ordförande, Inre Marknad och Konsumentutskottet

Annons
Annons
X

Anna Maria Corazza Bildt (M) under pressträffen om EU:s nya vapenregler.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X