X
Annons
X

Copperstone Resources gör åter förlust

Copperstone Resources resultat före skatt uppgick till -2,2 miljoner kronor under andra kvartalet (-2,1).

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 33,3 miljoner kronor (25,2). Under andra kvartalet har 4,9 miljoner kronor aktiverats (1,2).

Kassaflödet andra kvartalet var -9,6 miljoner kronor (3,2) och vid periodens utgång fanns 4 miljoner kronor i likvida medel (4,9).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X