Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:Comintelli: Underrättelsetjänst med lockande tillväxt

Det finns en lång rad verktyg för omvärldsbevakning på marknaden idag. Svenska Comintelli har i 20 år erbjudit ett som övertygar i kraft av en riktigt stark kundlista. För ett par år sedan ställde man om affärsmodellen med gott resultat och söker nu notering på Spotlight för att skala upp. Visserligen från en blygsam nivå, men trenden är lovande.

Uppdaterad
Publicerad
Comintelli har varit igång sedan 1999.
Comintelli har varit igång sedan 1999.

SvD Börsplus tar sig an nya börsbolag på två olika sätt:

  • Grundläggande granskning av alla noteringar via Börsplus IPO-guide. IPO-guiden fokuserar på prospektet, villkoren, alla aktörerna och eventuella ”varningsflaggor” kopplade till själva erbjudandet.
  • Aktieanalyser som går direkt till SvD Börsplus prenumeranter med råd om man bör teckna aktien eller ej. Analyserna fokuserar på bolagsanalys och aktievärdering. Det här är en sådan analys.

Kistabolaget Comintelli (teckningskurs 6,90 kr) har 15 anställda och årsintäkter kring 23 Mkr som kommer från en produkt för omvärldsbevakning som man kallar Intelligence2day.

Annons

Bolaget ska noteras på Spotlight och säljer nytryckta aktier för 6,9 Mkr. Ambitionen är att investera mer i marknadsföring och dubbla intäkterna på tre år.

IPO-GUIDEComintelli
ListaSpotlight
Omsättning rullande tolv månader23 Mkr
Antal anställda15
Teckningskurs6,90 kr
RådgivareInWest Corp.
Storlek på erbjudande6,9 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPOCirka 52 Mkr
EmissionskostnadCirka 1 Mkr (13,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO*51%
Investerare som ska teckna i IPOOliver Molse, m.fl., Jimmie Landerman, Gerhard Dal, Roland Peterson, Jesper Martell, m.fl. (51% i åtagande)
Garanter-
Varningsflaggor**Inga upptäckta flaggor
Sista teckningsdag2018-11-01
Beräknad första handelsdag2018-11-19 (18 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Comintelli är ett litet bolag men alls ingen start-up. Företaget drogs igång redan 1999 av personer med bakgrund inom Ericssons enhet för affärsinformation. En av dem var nuvarande VD Jesper Martell som ihop med en annan medgrundare är största aktieägare med en fjärdedel av aktierna.

Affärsidén är att erbjuda ett IT-system för att samla in, sortera och analysera affärsinformation som behövs i strategiarbete, konkurrentbevakning och innovation. Användare är typiskt sett anställda på marknadsavdelningen hos storbolag.

Produkten kallas Intelligence2day och finns idag i tre versioner med olika mycket funktionalitet. Comintelli vill beskriva den som en ”insiktsmotor” och betonar analysinslaget.

För en lekman är det ofta svårt att veta hur mycket värde den här typen av produkter egentligen adderar. Comintelli har dock hög trovärdighet på den här punkten i form av en riktigt förstklassig kundlista. Det är idel kända namn – Ericsson, Telia, UPM, Exxon, Bayer och Monsanto hör till de bolag där Intelligence2day används. Totalt har man cirka 50 kunder och 80 procent av intäkterna utanför Sverige.

Rent finansiellt hade bolaget länge intäkter runt 10 Mkr och blandade små vinster och med lite större förluster. Men 2015 gjordes en omstart och det är utvecklingen sedan dess som är mer rättvisande, menar ledningen. Rent konkret handlade det om att bolaget då ställde om till en så kallad Software-as-a-Services-modell (SaaS).

Istället för att installera en starkt kundanpassad produkt hos kund valde man att erbjuda en mer standardiserad produkt som levereras via internet. Även betalningsmodellen styrdes om från den klassiska mjukvarumodellen med licenser och underhållsintäkt till en med löpande månadsbetalningar.

Här är några nyckeltal kring utvecklingen sedan 2015:

201520162017Rullande 12m
Intäkter, Mkr12,316,32023,6
Tillväxt4%33%23%18%
Rörelseresultat, Mkr-2,41,73,35,7
Rörelsemarginal-19,5%10,4%16,5%24,2%
Kassaflöde, Mkr*-1,6-3,11,11,5
Antal kunder25293655**
*Kassaflöde efter investeringar
**Siffran för RTM är en prognos för antalet vid årsskiftet 2018/19

Tillväxt med expanderade marginaler, alltså. Kassaflödet är dock svagt jämfört med vinsterna vilket ser ut att spegla generösa betalningsvillkor för de multinationella storbolagskunderna.

Ambitionen är nu att skala upp mer. Budgeten för marknadsföring har varit minimal men ska få tillskott från nyemissionspengarna. Man hoppas också värva fler återförsäljare efter goda erfarenheter av den kanalen i USA och Frankrike.

Målet är som sagt att dubbla intäkterna till 50 Mkr 2021 vilket i sin tur kräver att kundbasen dubblats till 100 vid det laget.

Vad kan man säga om detta?

Överlag ger bolaget och noteringen ett gediget intryck. Produkten är trovärdig i kraft av kundlistan. Strategin att satsa på tillväxt är så klart helt riktig för ett bolag med en färdigutvecklad produkt som visat att merförsäljning ger ett starkt resultatbidrag. Det är rentav så man undrar om bolaget inte borde ta in ännu mer kapital och satsa ännu större.

En sak skaver en smula. Bolaget beskriver sig gärna som SaaS-bolag vilket är naturligt då börsen älskar sådant. Men omställningen till den affärsmodellen verkar långt ifrån färdig. Det ser ut som merparten av Comintellis intäkter genereras inom ramen för en traditionell mjukvarumodell. Nyförsäljning av licenser, rätten att använda mjukvaran i vanligen 12-36 månader, stod för 77 procent av de rullande intäkterna.

Det är inget fel alls i detta. Men den som köper aktien bör vara medveten om att man inte får ett stabilt tickande SaaS-bolag 23 Mkr i återkommande intäkter utan snarare bolag som är beroende av nykundintag/förnyelseavtal för att återupprepa och växa från nuvarande intäktsnivå.

Sedan bör en rent generell brasklapp inflikas för att man inte ska underskatta risken i små bolag. De är ofta väldigt beroende av en enskild kund, produkt, leverantör eller person. Det är säkert så även för Comintelli.

Som framgår nedan skissar vi på att marknadsinvesteringarna ger effekt i fortsatt bra tillväxt och höga marginaler.

Comintelli
Börskurs:6,90 kr
Antal aktier (miljoner):7,5
Börsvärde:52 MkrVDJesper Martell
Nettokassa:2 MkrStyrelseordförandePer Hjortblad
SvD Börsplus huvudscenario
20172018E2019E2020E
Omsättning20242833
- Tillväxt22,7%20,0%18,0%15,0%
Rörelseresultat3,55,66,28,1
- Rörelsemarginal17,7%23,5%22,0%25,0%
Resultat efter skatt3,33,54,15,4
Vinst per aktie0,500,470,540,73
Utdelning per aktie0,000,000,000,00
Avkastning på eget kapital46%28%22%24%
Operativt kapital/omsättning60%70%75%
Nettoskuld/EBIT0,2-0,3-0,1-0,2
P/E13,814,712,89,5
EV/EBIT14,18,88,06,1
EV/Sales2,52,11,81,5

En multipel på EV/Ebit 10 är låg för att handla om mjukvaruvinster men innehåller en mikrobolagsrabatt. Tillämpar vi den på vinstnivån 2020 så blir avkastningspotentialen kring 60 procent. Det finns en klar möjlighet att aktien värderas en bra bit högre än så om vårt normalscenario slår in.

Risken ligger i att produkten blir omsprungen av de många konkurrenterna på marknaden, den tillväxt vi skissar på aldrig kommer och intäkterna börjar falla.

Vårt råd för den som intresserar sig för mikrobolag, blir att teckna aktien.

Annons
Annons

Comintelli har varit igång sedan 1999.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons