Annons
X
Annons
X
(uppdaterad)
Det skärpta säkerhetsläget

USA-befäl: Vill öva på att flytta missiler till Sverige

I samband med Nato-övningen Cold Response som pågår i Norge, där både Sverige och USA deltar, har TV4 intervjuat generallöjtnant Ben Hodges som leder amerikanska arméns styrkor i Europa.

Amerikanska marinkårssoldater övar landstigning utanför orten Namsos. Övningen har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning.

Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten Bild 1 av 1

Bild 1 av 9

[object Object]
Amerikanska marinkårssoldater övar landstigning utanför orten Namsos. Övningen har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Han vill att USA även ska öva på att flytta luftvärn såsom missiler till Sverige.

– Jag skulle vilja att vi övar på att flytta materiel från våra baser i Europa till Sverige. Jag vill öva både luft- och sjövägen, säger Hodges.

Experterna i TV4:s studio tolkar det som ett sätt för USA att sända en stark signal till Ryssland.

– Det är ett led i att markera att vi inte kan acceptera den ryska politiken, säger militärexperten Stefan Ring i en direktsändning.

Annons
X
Annons
X

Den norska brigaden har luftlandsatt styrkor i Namsos för att säkra broar över ån Namsen. Bilden föreställer amerikanska och svenska soldater ur ingenjörsregementet som bedriver försvarsstrid.

Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten Bild 1 av 1

Bild 2 av 9

[object Object]
Den norska brigaden har luftlandsatt styrkor i Namsos för att säkra broar över ån Namsen. Bilden föreställer amerikanska och svenska soldater ur ingenjörsregementet som bedriver försvarsstrid. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Omkring 2 000 svenska soldater befinner sig sedan slutet av februari i Norge för att delta i militärövningen Cold Response som pågår fram till den 10 mars.

– Vi förbereder oss på det värsta, det är vår uppgift. Medvetandet för det osäkra läget i världen har ökat, säger överste Mikael Frisell, regementschef på I 19 i Boden och svensk övningsledare under Cold Response, till SvD.

Cold Response 2016 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 14 nationer samt en speciell representation från Nato. Länderna är Norge, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen, Sverige, USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Målet med övningen är att träna soldater i vinterstrid.

– Norge är idealiskt för det med sitt väder, natur och långa kust, säger norske befälhavaren Rune Jakobsen.

Sverige har deltagit i Cold Response sedan 2006. 2018 är det planerat att Nato ska öva med 25 000 soldater i Norge.

Annons
X
Annons
X

Ett svenskt stridsfordon 90 tillhörande 191 mekaniserade bataljonen.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten Bild 1 av 1

Bild 3 av 9

250 militära fordon lastades i Luleå

[object Object]
Ett svenskt stridsfordon 90 tillhörande 191 mekaniserade bataljonen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under veckan lastades drygt 250 militära fordon på två lastfartyg i Victoriahamnen i Luleå med destination Hammarnesodden, drygt 10 mil norr om Trondheim. Varför kör man inte dit fordonen landvägen? Därför att trailerekipage på över hundra ton skulle fresta på för mycket på vägarna.

– Våra dispanser i Norge täcker inte de vikter vi har på de tyngsta fordonen, säger förste sergeant Peter Norén från Trängregementets trafik- och transportledningskompani .

Annons
X
Annons
X

Övning Vintersol genomfördes 5-10 februari 2016 med fokus på anfall- och fördröjningsstrid i vintermiljö.

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten Bild 1 av 1

Bild 4 av 9

”Glädjande med förband även från södra Sverige”

[object Object]
Övning Vintersol genomfördes 5-10 februari 2016 med fokus på anfall- och fördröjningsstrid i vintermiljö. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

**Under förövningen **Vintersol i Boden har svenska förband förberett sig för Cold Response. Ett svenskt hemvärnsförband från Östersund ingår också i övningen.

– Det är glädjande att även förband från södra Sverige ingår i övningen som kommer att äga rum i snö och minusgrader, säger överste Mikael Frisell, själv militäruppfostrad på P4 i Skövde.

14 blågula förband ingår. De största svenska insatserna på andra sidan gränsen kommer från I19 (800 personer) Ing 2 i Eksjö (150), A 9 Boden (175), P4 Skövde (200), Trängregementet Skövde (250), Ledningsregementet Enköping (270), K 3 Karlsborg (70) och Helikopterflottiljen Linköping (80).

Annons
X
Annons
X

Kvarlevorna efter de fem omkomna i kraschen förde till Oslo med två norska Herculesplan.

Foto: Rolf Höjer/ TT Bild 1 av 1

Bild 5 av 9

Herculeskraschen krävde fem liv

[object Object]
Kvarlevorna efter de fem omkomna i kraschen förde till Oslo med två norska Herculesplan. Foto: Rolf Höjer/ TT

Cold Response har tidigare drabbats av olycksfall. Flygolyckan vid Kebnekaise inträffade den 15 mars 2012. Det var ett norskt militärtransportflygplan av typ C-130 Hercules som havererade nära toppen av Sveriges högsta berg (2 106 meter).

Planet var på väg från den norska flygbasen Evenes till Kiruna flygplats. Besättningen bestod av fem norrmän.

I sin rapport konstaterade Statens haverikommission att skälet bakom olyckan var att den norska besättningen på Herculesplanet inte uppmärksammade brister i den information som flygledningen i Sverige lämnade.

Annons
X
Annons
X

Amerikanska och svenska soldater rycker fram över en väg.

Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten Bild 1 av 2

Stridsfordon 90 under framryckning Vägbankssprängning under Markstridsdagarna i Boden 2016.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten Bild 2 av 2

Bild 6 av 9

4 500 soldater i svenskledd brigad

[object Object]
Amerikanska och svenska soldater rycker fram över en väg. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Överste Lars Karlsson från Norrbottens regemente leder den brigad om 4 500 soldater som övar väpnad strid mot en kvalificerad motståndare, en lika stor styrka från Norge.

– Det är unikt därför att den här typen av övning är så svår att få till själva, säger Mikael Frisell.

Vilken är den stora utmaningen?

– Övning i subarktisk miljö ställer högre krav på att ta hand om sig själv, sin materiel och sitt förband. Jag brukar säga att dubbelsidig strid i vintermiljö är som att ett plus ett blir tre.

– Sedan är det förstås ett stort steg att gå till skarpt läge. Vi har pratat mycket på förhand med de som ska delta. Soldaterna ska förstå sin roll i helheten. Det är allvar. Samtidigt upplever jag en stor medvetenhet i samhället om det försämrade läget i världen. Men också att drivkrafterna ökat sedan regeringen beslutat öka den operativa förmågan, säger Mikael Frisell.

Stridsfordon 90 under framryckning Vägbankssprängning under Markstridsdagarna i Boden 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Annons
X
Annons
X

En amerikansk M1 Abrams under övningen Cold Response 2016.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten Bild 1 av 1

Bild 7 av 9

Trondheim är huvudort i Cold Response

[object Object]
En amerikansk M1 Abrams under övningen Cold Response 2016. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Huvudområdet för övningen är i Nord-Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr.

Marinövningsområdet är i farvattnen utanför kusten. Luftövningsområdet är både i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö. Sverige bidrar inte med några insatser i luft eller till sjöss.

Annons
X
Annons
X

Ett svenskt stridsfordon 90 tillhörande 191 mekaniserade bataljonen under övningen Cold Response 2016.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten Bild 1 av 2

Överste Mikael Frisell hälsar på hos Fältjägarbataljonen.

Foto: Försvarsmakten Bild 2 av 2

Bild 8 av 9

Jämtlands Fältjägarbataljon strider på Norges sida

[object Object]
Ett svenskt stridsfordon 90 tillhörande 191 mekaniserade bataljonen under övningen Cold Response 2016. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Av de sju hemvärnsbataljoner som finns i norra Sverige deltar Fältjägarbataljonen från Östersund i övningen Cold Response. I själva övningen strider dock fältjägarbataljonen på motståndarens sida.

Bataljonen administreras av Fältjägargruppen i Östersund som är en utbildningsgrupp underställd chefen för Norrbottens regemente, I 19. Främsta uppgiften är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Jämtlands län.

Vid Fältjägargruppen tjänstgör som grund tio officerare med uppgift att utbilda och stödja cirka 1 100 hemvärnssoldater. Till Norge åker cirka 100 av dem.

Överste Mikael Frisell hälsar på hos Fältjägarbataljonen. Foto: Försvarsmakten
Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 3

Vintersol i början av februari var den stora förberedelseövningen inför Cold Response som genomförs i Norge i början av mars 2016.

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten Bild 2 av 3

Niklas Granholm, FOI.

Foto: Gunnar Lundmark Bild 3 av 3

Bild 9 av 9

”Sverige inte längre stillsam avkrok”

Niklas Granholm, säkerhetspolitisk analytiker på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), tar fäste på Margot Wallströms utrikesdeklaration i riksdagen nyligen om ett skarpare läge:

– Sverige är inte längre en stillsam avkrok i Norden. I stället befinner vi oss mitt i skärningspunkten mellan Ryssland och väst, säger han.

Granholm säger också apropå Cold Response att övningen inte längre främst beskrivs som att vara en fredsfrämjande operation.

– Sammanhanget är ett helt annat efter Rysslands annektering av Krim och striderna i Ukraina. Man har tappat tron på Ryssland som samarbetspartner. Vi är tillbaka till det kalla kriget. Övningen sänder signaler om vad vi kan åstadkomma i den här regionen, säger Niklas Granholm.

FOI-experten fokuserar på Nordkalotten:

– Ryssland har u-båtar baserade på Kolahalvön som snabbt kan gå in och använda robotar med interkontinental räckvidd . Det finns också mer att förhålla sig till ur ett strategiskt perspektiv, som ishavssmältning, energiförsörjning, sjöfart och fiske för en proteinsugen värld, säger Niklas Granholm.

Vintersol i början av februari var den stora förberedelseövningen inför Cold Response som genomförs i Norge i början av mars 2016. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Niklas Granholm, FOI. Foto: Gunnar Lundmark
Annons
Annons
X
Annons
X