Cocktail av kemikalier finns i grundvattnet

Under förra året påträffades rester av nästan 100 olika kemiska bekämpningsmedelsrester i svenska vattendrag, grundvatten, regnvatten och i luften. Rester av kemikalier som numera är förbjudna att använda i Sverige på grund av sin akuta giftrisk hittades också. Men vi behöver inte leva i ett kemikaliesamhälle, skriver Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, och Lars Hällbom, Krav.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varje år presenterar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, miljöövervakningen av pesticider, som görs på uppdrag av Naturvårdsverket. För 2010 visar rapporten överlag att de ämnen som påträffats ligger på lägre halter än tidigare år, men fortfarande påträffas rester av kemiska bekämpningsmedel som inte längre är tillåtna att använda i Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons