Annons
X
Annons
X

Claes Borgström granskas i disciplinnämnd

Advokat Claes Borgströms deltagande i
den mejlkonversation där justitierådet Göran Lambertz dryftat strategier för debatten kring det så kallade Quickärendet, kommer nu att prövas i Advokatsamfundets Disciplinnämnd.

Claes Borgström.
Claes Borgström. Foto: GUNNAR LUNDMARK

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, beslutade på eget initiativ i september att ta reda på varför Claes Borgström deltagit i mejlkonversationen med Lambertz och de tidigare Quickutredarna Christer van der Kwast och Seppo Penttinen. Mejlkonversationen har publicerats i flera medier under september i år, och blivit starkt ifrågasatt.

Efter att ha fått svar från Borgström har frågan om mejlkonversationen tagits upp i Advokatsamfundets styrelse som nu beslutat att hänskjuta ärendet för prövning i Disciplinnämnden. Det betyder att nämnden prövar om Borgström eventuellt brutit mot god advokatsed.

Om nämnden kommer fram till att så är fallet, kan påföljden för den advokat vars ärende prövas bli en erinran, en varning eller i exceptionella fall uteslutning ur samfundet. Nämnden kan också komma fram till att det räcker med att göra ett uttalande.

Annons
X

– Jag kommer inte att kommentera det här ytterligare just nu, och jag vill betona att det inte handlar om det så kallade Quick-ärendet utan om mejlen, säger Anne Ramberg till SvD.

I mejlkonversationen som SvD publicerade den 19 september så berömmer Claes Borgström justitierådet för insatsen i tevedebatten där kriminologiprofessorn Leif GW Persson medverkade.

Så här skriver Borgström till Lambertz den 20 augusti: ”Jag tycker att du hanterade diskussionen i Aktuellt mycket bra. Var Leif nykter?”.

Efter ett av Lambertz debattinlägg där Bergwall påstås vara skyldig till mord han frikänts för, skriver Borgström följande till Lambertz: ”En utmärkt artikel”.

När mejlkonversationen hade publicerats kommenterade Thomas Olsson, Sture Bergwalls nuvarande advokat, Borgströms deltagande så här:

– Jag har svårt att förstå att Claes Borgström velat delta i denna sammansvärjning, och jag tycker det är upprörande att han deltar i något som är direkt skadligt för hans tidigare klient. Att berömma en debattartikel där Bergwall påstås vara skyldig strider ju mot alla grundläggande värderingar för en advokat. Vi ser oerhört allvarligt på hans roll i det här, säger Thomas Olsson.

LÄS MER:
”Ge halvtänkarna stora bekymmer”

LÄS MER:
Här är Quickutredarnas nya strategi

I normalfallet prövar Disciplinnämnden bara ärenden där anmälaren är en klient, motpart eller någon som på ett annat sätt är berörd av saken. Men generalsekreteraren och styrelsen har alltså möjlighet att själva ta initiativ till ett ärende, vilket skett i det här fallet.

– Det här kommer att hanteras precis på samma sätt som i andra ärenden, och advokaten får inkomma med ett yttrande. Normalt tar ett ärende ungefär tre månader att handlägga, säger Anne Ramberg.

Anne Ramberg har tidigare varit kritisk mot Göran Lambertz agerande i Quick-debatten, och sade i september till TT att det är ”fullständigt självklart” att man inte kan vara både justitieråd och ”privatspanare” samtidigt.

– Jag tycker att det är olämpligt, jag tycker det är sorgligt och det skadar HD och rättsväsendet, sade Anne Ramberg till TT.

SvD söker Claes Borgström för en kommentar.

Populära quizar om politik

Känner du igen Stockholmspolitikerna? quiz.svd.se Har du koll på politikermode? quiz.svd.se Politikernas grodor – vilka minns du? quiz.svd.se
Annons
Annons
X

Claes Borgström.

Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X