Annons

Ingmar Karlsson:”Civilisationernas krig” en illa underbyggd tes

Samuel Huntingtons tes om en stundande kollision mellan civilisationerna, mellan västvärlden och de islamska staterna, är illa underbyggd. Man kan med lika goda skäl hävda att en kristen-islamsk allians är under uppbyggnad.

Under strecket
Publicerad

I en artikel, ”The Clash of Civilizations”, som publicerades i tidskriften Foreign Affairs 1993 och då väckte stor uppmärksamhet, hävdar Harvardprofessorn Samuel Huntington att den globala politiska processen är på väg in i ett nytt skede.

Under de 150 år som följde på den Västfaliska freden utspelades konflikterna huvudsakligen mellan prinsar, kejsare, absoluta och konstitutionella monarker, som försökte utöka sitt inflytande och sina territorier. Under denna process skapades också nationalstaterna.

Annons
Annons
Annons