Annons

Per Högselius:Civilisationens vagga byggdes av trä

Trä var mänsklighetens naturliga materialval i 400 000 år. I samband med den ­industriella revolutionen på 1800-talet fick stål, plast och betong större betydelse. Men teknikutvecklingen, och klimat­krisen, bidrar till att vi nu söker oss tillbaka till rötterna.

Under strecket
Publicerad

På Historiska museet i Stockholm visades tidigare i år utställningen ”Ötzi – ismannen från Alperna”, baserat på 1991 års fynd av en otroligt välbevarad 5300 år gammal stenåldersman. Det var svårt att undgå att lägga märke till den ansenliga mängd träföremål som mannen hade haft med sig på sitt sista äventyr uppe i bergen, i form av verktyg, vapen, behållare med mera. De var tillverkade av totalt 17 olika träslag och var fint anpassade till dessas speciella egenskaper och lämplighet för olika ändamål. Det är uppenbart att Ötzi levde i en ”träkultur”.

Ötzi var långt ifrån den förste att använda sig av trä för att tillverka verktyg och vapen. 1997 påträffade man i ett tyskt brunkolsdagbrott ett antal kastspjut i trä som visade sig vara hela 400000 år gamla! Tidsdimensionen är nästan ofattbar, men den åskådliggör den stora betydelse som materialet trä har haft under inte bara tusentals, utan rentav miljontals år av mänsklig kultur.

Annons
Annons
Annons