Citytunneln i Malmö bidrar till tillväxten Varför dyra byggen under jord? Varför klaga när det går att fråga? För många om i inlägg om boskatten Varför rätta in sig Ringholms led? Nu säljer jag mina SEB-aktier

Under strecket
Publicerad
Annons

Börje Hallin (Synpunkt 25/3) ifrågasätter Citytunnelprojektets ändamål och vill diskutera alternativa lösningar. Det är bra. Därför vill jag också passa på att reda ut vissa missförstånd. Visst är 8,8 miljarder kronor mycket pengar. Men det är viktigt att komma ihåg att Citytunneln inte byggs enbart för att spara minuter. Den byggs för att tågtrafiken, inklusive regional- och fjärrtåg, fullt ut ska kunna utnyttja Öresundsbron i framtiden. Väl fungerande kommunikationer bidrar till att stärka integrationen i Öresundsregionen, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen och ökad tillväxt.
Citytunneln är ingen lokal tunnelbana utan en kommunikationslösning som underlättar tågresandet i hela regionen. Medan Stockholm har sin flaskhals i form av den så kallade getingmidjan har Skåne säckstationen Malmö C, där tågen tvingas vända. Med Citytunneln omvandlas Malmö C till en station för genomgående trafik. På så sätt ökar dagens hårt ansträngda tågkapacitet med närmare 100 procent.
Citytunneln ger också
bättre förutsättningar för att bygga ut andra sträckningar i regionen.
Att bygget kommer att märkas i stadsbilden går inte att komma ifrån. Projektet kommer dock att, så långt det är möjligt, minimera påverkan på miljön.
Den 25 mars har Börje Hallin ifrågasatt det vettiga i den planerade City-tunneln i Malmö. Han har så rätt. Citytunneln skulle bara bli ytterligare ett exempel på dyra, olönsamma och onödiga järnvägsinvesteringar: Andra exempel är Arlandabanan, tunneln genom Hallands-åsen, Norrbottniabanan och Mälarbanan under Stockholms City. Låt oss kalla dessa projekt för vad de verkligen är: skattefinansierade skrytprojekt för att hålla folk inom byggindustrin sysselsatta.
Speciellt är den ökade satsningen på underjordsprojekt olycklig. Placering under jord är mycket dyrbarare än motsvarande på ytan och är förknippad med högre olycksfallsrisk, risk för terroristattacker och sämre miljö. Att tvinga ner resenärer under jord är knappast något som lockar till ökat tågresande.
I fallet med Mälarbanan
kommer anläggandet att medföra svåra miljöstörningar, när en sänktunnel skall placeras under Strömmen. Är det ingen som tänkt igenom hur negativt detta kommer att påverka Stockholm? Mälarbanan kommer dessutom att innebära att allt större del av landets spårtrafik koncentreras till Stockholms City. Kan det verkligen vara vettigt?
p
Vi svenskar i Spanien skäms över vår statsminister. Klappa kossor i stället för att visa Sveriges deltagande i sorgen över 200 offer för terrorister i Madrid saknar motstycke i dåligt omdöme. Sture eskilsson, Fuengirola
SJ införde sin restids- garanti samtidigt som de ändrade prissystemet, vilket var mycket svårt att missa för alla som någorlunda hänger med i nyheterna. Att det dessutom finns uppgifter om det vid inköpsställen och på hemsidan gör det ju nästan omöjligt att inte redan veta om det när man sitter på ett SJ-tåg.
Om man skall klaga på dålig information om garantier finns det bättre exempel, till exempel merparten av caféer och restauranger, som har ”Nöjd
kund”-garanti; om din bulle är för torr eller din mat för kall så får du en ny vara eller pengarna tillbaka.
Men jag tycker inte att det är konstruktivt att klaga på just sådant. Det hade varit en sak om informationen inte gick att få tag på alls, men det räcker ju med en enkel fråga till tågpersonalen så sitter man med blanketten i handen.
Börja använda dialog i stället för att klaga, och om ni verkligen måste klaga så klaga på något viktigt. Folk svälter och dödas i världen, och vissa människor klagar när det är lite krångligt att få pengar tillbaka. Och sätter det dessutom som förstasidesrubrik i tidningar. Skäms!
Jag välkomnar Robert Gidehags och Elisabeth Östermans inlägg 2/4. De har delvis rätt, men endast under vissa förutsättningar.
Att helt ta bort boskatten skulle givetvis vara bra för många villaägare, särskilt för de nuvarande, som inte skulle tvingas flytta. Nya husägare skulle däremot knappast beröras, eftersom huspriserna skulle öka i proportion till skattebesparingen, något som också
Gidehag/ Österman erkänner.
Gidehag/Österman påstår att finansieringen inte är något problem. Men då Egendomsskattekommitténs förslag presenterades, protesterade de som skulle betala, och näringsministern förklarade att alla besparingar måste finansieras.
Och man kan fråga sig varför just boskatten kan tas bort. Det finns många andra skatter som också borde sänkas, bland annat inkomstskatterna, även enligt regeringen. Dess skatteexperter tycker att fastighetsskatten är bra och säker, eftersom fastigheterna inte kan flyttas till utlandet. Men givetvis är skattebetalarna att gratulera om Skattebetalarna/ Villaägarna skulle lyckas med konststycket att genomföra det de säger inte är något problem. Men när händer det?
Och varför, Elisabeth Österman, behålla fastighetstaxeringen, som Villaägarna har konstaterat ha så stora fel att de fört den till Europadomstolen?
Gidehag/Österman har rätt i mycket, men endast om om får bestämma.
Ingvar Fridell besvarar mig 1/4 i ett långt inlägg utan att kommentera min
huvudpoäng, att ett borttagande av boskatterna kan bekostas genom minskning av statens utgifter. Fridell rättar in sig i ledet när finansministern kräver hundraprocentig finansiering, dock utan att se att finansieringen kan ske genom sänkta kostnader.
Mitt finansieringsförslag, att halvera missbruket av socialförsäkringarna, är både realistiskt och möjligt - men obekvämt för regeringen. Det vore bättre om Ingvar Fridell gick Villaägarnas eller Skattebetalarnas ärenden än regeringens. Ställ upp på kravet att avskaffa fastighetsskatten.
Med anledning av Jacob Wallenbergs förslag om ovanligt generösa optionsprogram till bankens chefer, vill jag på detta sätt informera honom om att jag omgående ska sälja mina aktier i SEB, som jag ärvt av min far och som han i sin tur ärvt av sin far. Meningen var att de skulle stanna inom familjen. Från och med nu vill jag inte ha något överhuvudtaget att göra med SEB. Heder åt Lars Idemark som vågar säga emot och åt dom som satt på Cirkus och protesterade med ett
rungande nej!

Anders Mellberg, Dan Nilsson, K Sundequist, Ingvar Fridell , Tommy Eriksson, Peter Heed, Åkersberga

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons