Annons
X
Annons
X

City Gross sprider villfarelser

KAMPANJ Livsmedelskedjan City Gross kampanj mot GMO är oansvarig och vilseledande. Genom den tar City Gross ställning mot ett helt vetenskapsområde och mot en miljövänlig utveckling, skriver bland andra en rad forskare.

City Gross är Sveriges fjärde största dagligvarukedja. Varje dag besöker hundra-tusentals kunder deras varuhallar. I City Gross har familjen Bergendahl en plattform som är få förunnad för att nå ut till miljontals konsumenter. Företaget har en utmejslad och redovisad policy när det gäller CSR – Corporate Social Responsibility – det vill säga en uttalad policy för hur man vill ta sitt samhällsansvar i olika avseenden.

Just nu använder man sin opinionsbildande makt till att driva en vettlös och djupt ovetenskaplig kampanj mot genetiskt modifierade organismer (GMO). Föga anar kanske företagets marknadsstrateger att man därigenom motarbetar ett av vår tids mest lovande forsknings- områden, med långsiktiga möjligheter att bidra till ett miljösäkert och resurssnålt jordbruk och en dito livsmedelsproduktion.

City Gross motiverar i korrespondens med oss att man vill erbjuda oroliga kunder möjligheten att välja kött från djur som inte fötts upp på foder som innehåller GMO. Detta hade självklart varit helt legitimt och respektabelt om City Gross verkligen hade erbjudit kunderna valfrihet i en kontroversiell fråga. Men det är inte det de gör. De driver en kraftfull kampanj som dels inte erbjuder konsumenten ett val mellan två alternativ utan är ett tydligt ställningstagande mot det ena, dels riktar sig mot GMO i allmänhet. Härmed tar City Gross aktivt ställning mot ett helt vetenskapsområde.

Annons
X

Deras slogan ”Välj GMO fritt” skulle vi gärna ha applåderat om inte sammanhanget hade visat att de menar ”Välj GMO-fritt”. Men bortsett från denna fatala särskrivning är det uppenbart att de vill ge intrycket att allt annat än det som är märkt med deras slogan kan innehålla GMO. Med den lagstiftning vi har i Sverige ska emellertid en märkning, generellt sett, ange vad en vara innehåller, inte vad den inte innehåller. Därmed blir City Gross märkning bara vilseledande. Dessutom gäller för City Gross, liksom för alla stora matvarukedjor i Sverige, att inga av deras produkter innehåller GMO.

Om man läser vidare hur City Gross motiverar sin kampanj finner man att de erbjuder kött från grisar som inte fått GMO-foder, det vill säga GM-soja. Låt oss därför granska GM-sojans hälso- och miljömässiga konsekvenser.

Ungefär 75 procent av all soja som odlas i världen är GMO- modifierad. Den egenskap man fört in med genteknik är motståndskraft mot ogräsmedlet RoundUp, vilket medger att man sprutar på växande gröda. Därmed kan ogräs bekämpas utan dyrare och mera miljöovänliga ogräsmedel, vilka dessutom ofta kräver flera besprutningar under en tillväxtperiod. GM-sojan gör också att man kan avstå från att plöja innan sådd.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sådan plöjningsfri odling av GM-soja, som nu bedrivs i både USA och Sydamerika, innebär betydande miljövinster, i form av mindre jorderosion och näringsläckage, bättre mullhalt och fukthållande förmåga hos jorden, samt minskad användning av fossila drivmedel.

  Trots betydande miljövinster har svenska fodertillverkare, på grund av motståndet mot GM-sojan, beslutat att tillhandahålla foder som baseras på icke-GM-soja, vilken är dyrare. Den köps nu från Brasilien, där den besprutas med bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, till exempel det mycket giftiga paraquat som innebär betydande hälsorisker för såväl odlare och lantarbetare som deras familjer.

  Billigare GM-soja kan däremot köpas från länder där dessa giftiga medel inte används, till exempel USA. Genom att allmänheten har bibringats uppfattningen att GM-soja är något dåligt, har följden blivit att man gått över till en soja som är betydligt mindre miljö-vänlig i odling. Det City Gross gör är alltså inte alls att informera kunderna, utan att vilseleda dem.

  City Gross ställer också frågan ”Är GMO farligt?” och konstaterar själva att ”Svaret är att ingen vet. Och det är skäl nog för oss.” Men då har nog City Gross högre beviskrav när det gäller GMO:s ofarlighet än när det gäller någon annan av deras produkter.

  Vetenskapen vet nämligen en hel del i denna fråga, grundat både på praktisk erfarenhet (det odlas cirka 150 miljoner hektar GM-växter varje år, motsvarande ungefär 60 gånger Sveriges hela åkerareal) och på hundratals vetenskapliga studier.

  Det finns inte en enda seriös vetenskaplig rapport om skadeverkningar på vare sig djurhälsa eller miljö, och inte ens de mest högljudda anti-GMO-grupperna har hävdat att kött från grisar som ätit GM-soja skulle kunna utgöra en hälsorisk för oss människor. Man kan därför lugnt säga att de GMO som odlas idag inte är farliga; tvärtom har de gett betydande miljövinster.

  City Gross är alltså ute i ogjort väder. Om deras oseriösa och populistiska kampanj är ett exempel på hur företaget tar sitt samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – är det minst sagt anmärkningsvärt. Det är oansvarigt av en stor aktör inom livsmedelsbranschen att ta ställning i en så viktig samhällsfråga utan att sätta sig in i aktuell forskning och kunskap på området.

  ÅKE BARKLUND

  akademisekreterare, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

  TORBJÖRN FAGERSTRÖM

  professor, senior rådgivare, Sveriges lantbruksuniversitet

  INGE GERREMO

  veterinärmedicine hedersdoktor, kommittén för internationella lantbruksfrågor, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

  BILL S HANSSON

  professor, direktör för Max Planck-institutet för kemisk ekologi, Jena, Tyskland

  PETER HERTHELIUS

  tidigare senior lantbruksrådgivare på Sida, numera småjordbrukare på Gotland

  JOHAN HOLMBERG

  konsult, tidigare ambassadör och chef för Sidas avdelning för naturresurser och miljö

  STAFFAN LINDBERG

  professor emeritus, sociologiska institutionen, Lunds universitet

  BJÖRN LUNDGREN

  docent, fd generaldirektör för World agroforestry center, Nairobi

  STEN STYMNE

  professor, institutionen för växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

  JENS SUNDSTRÖM

  docent, institutionen för växtbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  CARL-GUSTAF THORNSTRÖM

  docent, avdelningen för juridik & institutionen för växtbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  EVA THÖRN

  forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X