City Gross sprider villfarelser

KAMPANJ Livsmedelskedjan City Gross kampanj mot GMO är oansvarig och vilseledande. Genom den tar City Gross ställning mot ett helt vetenskapsområde och mot en miljövänlig utveckling, skriver bland andra en rad forskare.

Under strecket
Publicerad
Annons

City Gross är Sveriges fjärde största dagligvarukedja. Varje dag besöker hundra-tusentals kunder deras varuhallar. I City Gross har familjen Bergendahl en plattform som är få förunnad för att nå ut till miljontals konsumenter. Företaget har en utmejslad och redovisad policy när det gäller CSR – Corporate Social Responsibility – det vill säga en uttalad policy för hur man vill ta sitt samhällsansvar i olika avseenden.

Just nu använder man sin opinionsbildande makt till att driva en vettlös och djupt ovetenskaplig kampanj mot genetiskt modifierade organismer (GMO). Föga anar kanske företagets marknadsstrateger att man därigenom motarbetar ett av vår tids mest lovande forsknings- områden, med långsiktiga möjligheter att bidra till ett miljösäkert och resurssnålt jordbruk och en dito livsmedelsproduktion.

Annons
Annons
Annons