”Cirkulär ekonomi behöver kunna mätas”

Att källsortera är mer resurseffektivt än att inte göra det, men det betyder inte att det är cirkulär ekonomi.
Att källsortera är mer resurseffektivt än att inte göra det, men det betyder inte att det är cirkulär ekonomi. Foto: Pontus Lundahl/TT

Cirkulär ekonomi har blivit ett positivt laddat begrepp som fler vill använda, och det är roligt. Men det gör också att det är hög tid att nyansera begreppet och göra det mätbart, skriver forskare vid Viktoria Swedish ICT.

Under strecket
Publicerad
Annons

Har du hört talas om cirkulär ekonomi? Räddningsplankan för fortsatt ekonomisk tillväxt utan miljö- och klimatkatastrof. Så framställs det i alla fall ofta. Och allt fler företag verkar ha cirkulära erbjudanden. Är vi rent av redan på väg mot den cirkulära ekonomin med full fart? Tyvärr inte, utan det är effekterna av att cirkulär ekonomi har blivit uppmärksammat i kombination med brist på definition av vad det är och hur det mäts.

Resurseffektiviseringar har vi gjort sedan urminnes tider. Att generera 1kWh el kräver mindre kol i dagens kolkraftverk än på 1800-talet. Är el­produktion från kol därmed mer resurseffektivt idag? Ja! Mer cirkulärt? Nej! Vi källsorterar idag, och får alltså ut mer kundvärde ur materialet innan det tjänat ut. Mer resurseffektivt? Ja! Mer cirkulärt? Ja! Är det cirkulär ekonomi? Nej, inte än. I en cirkulär ekonomi blir återvunnet material till slut lika eller mer värt än nya råvaror. Det blir lönsamt att återvinna och företag kan ofta tjäna ännu mer på att kortsluta återvinningsflödet genom att enbart hyra ut sina produkter eller själva samla in direkt från kund.

Annons
Annons
Annons