Till SvD.se
SvD Perfect Guide

”Cigaretten – symbol för vår fria vilja”

Foto: TT
Text: Victor Johansson - 13 juli 2019
Annons

24 timmar har gått sedan röklagen trädde i kraft och vi har vaknat upp till en ny stad. Lite sundare, lite förnuftigare.

Rysningar.

Det hela går i linje med den moderna människans strävan efter att effektivisera sig själv. Oönskade tankar ska tigas, oönskade känslor medicineras. Kroppar formas och tarmfloror justeras. Vi ska vara de alldeles bästa versionerna av oss själva. Kosta vad det kosta vill.

Med nya röklagen – som gäller uteserveringar och idrottsplatser, perronger och busshållplatser – har även denna själsliga späkning juridiskt stöd: 4 kapitlet 6 paragrafen i brottsbalken. Straff: böter.

Cigaretten ger inte, den tar. Den gör oss varken snyggare eller smartare, friskare eller lyckligare. Just därför fyller den också en funktion: som en sista utpost för dåraktigt beteende, ett utlopp för människans irrationella natur.

Samtidigt stänger konsertlokaler runtom i huvudstaden. Kägelbanan slår igen, Kraken och Bitter Pills likaså. Debaser Strand och Melodybox hotas båda av vräkning. Utrymmen för den mänskliga längtan efter frigörelse – dans och berusning, obegripligt beteende och dåligt genomtänkta beslut – ska bommas igen. Inget får uppmuntra befrielsen i att handla emot den egna nyttan.

Klubbarna stängs efter samma krav : grannarna vill kunna sova sina åtta timmar. Vakna pigga och fräscha, redo att prestera maximalt på jobbet.

Denna strävan efter att leva länge och hälsosamt har lämnat oss med ett liv tömt på mening. Jag tänker på Fjodor Dostojevskijs Idioten och tesen om att det ibland är absolut nödvändigt att agera oförnuftigt:

” … detta dummaste kan i själva verket vara fördelaktigare och nyttigare än något annat i hela världen. Ja, det kan komma att utgöra den nyttigaste nyttan till och med i fall då det medför påtaglig skada och står i klar motsättning till förnuftets allra klokaste nyttoteser – därför att det bevarar åt oss det viktigaste och dyrbaraste av allt, nämligen vår personlighet och vår individualitet”.

Cigaretten är en manifestation av människans fria vilja. Att kunna göra något inte för att det är bra, utan för att vi kan.

Foto: TT

Annons