Chefer underskattar psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ligger bakom de flesta sjukskrivningar, men arbetsgivarnas kunskap om psykisk ohälsa är låg och okunskapen gör att många inte vet hur de ska hantera situationen om en medarbetare får problem.

Under strecket
Publicerad
Cecilia Lindfors-Lager, förskollärare.

Cecilia Lindfors-Lager, förskollärare.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Hjärnkolls undersökning om chefers kunskaper, attityder och beteende och beredskap angående psykisk ohälsa i arbetslivet publiceras i dag.

Psykisk ohälsa står för en majoritet av alla långtidssjukskrivningar och är den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Men Hjärnkolls undersökning visar att svenska chefer står dåligt förberedda att ta hand om frågorna när anställda utvecklar psykisk ohälsa. Studien visar också att chefer underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet. Mer än varannan chef tror att 10 procent eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv.

Annons
Annons
Annons