Chef står bakom kritik av budget

Under strecket
Publicerad
Annons

Finansdepartementets prognos att utgiftstaket spricker 2003 och 2004, redovisat i ett PM som SvD avslöjade
i onsdags, är den sista som görs innan budgeten skrivs senare i höst.
Men fler revideringar kan komma. Chefen för den enhet där den kontroversiella texten skrevs säger att han ställer sig bakom sakinnehållet.

I promemorian från tjänstemännen vid departementets budgetavdelning varnas för att statsutgifterna blir för stora de närmaste åren. Det leder i sin tur till att utgiftstaket spricker. För 2003 beräknar tjänstemännen att utgifterna överstiger taket med 16 miljarder kronor.
Att prognosen är den sista som görs innan regeringen, förutsatt att den sitter kvar efter valet, presenterar budgeten den 8 oktober ger den en extra tyngd.
På Finansdepartementet betonar flera tjänstemän som SvD talat med, att den omtalade promemorian fortfarande är ett arbetsmaterial och inget färdigt dokument.

Annons
Annons
Annons