Annons

Chef i Svenska kyrkan kopplas bort

Svenska kyrkans interna strider fortsätter. Ytterligare en högt uppsatt chef har kopplats bort från sin tjänst. Detta efter kritik mot att han i sitt ledarskap kan ha ”brutit mot Svenska kyrkans värderingar”.

TT
Uppdaterad
Publicerad

– Då har jag på en gång tillsatt en oberoende utredning för att klargöra vad som har hänt, säger Helén Ottosson Lovén, tillförordnad generalsekreterare.

I förra veckan avgick personalchefen Gunnel Ahlberg och generalsekreterare Lars Friedner efter en konflikt med kyrkostyrelsen. När Ottosson Lovén tillsattes som tillförordnad fick hon ett ”personalärende” på sitt bord med kritik mot ytterligare en chefs ledarskap.

Annons
Annons
Annons