Annons
X
Annons
X

Chattduell om bostadsmarknaden

I Hyreskollen granskar SvD tillsammans med läsarna hyresmarknaden.

I dag chattduellerade oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) och Joakim Larsson (M) ytterstadsborgarråd samt ordförande i exploateringsnämnden, om bostadsmarknaden i Stockholm. Läs alla frågor och svar här.

11:00 Hej och välkomna till chatten, nu sätter vi igång! Ni har väl inte glömt att fylla i Hyreskollen? Där ser du vad svenskarna betalar för sina boenden.

11:02 Oscar:
Jag undrar om själva grundfrågan. Vilka är de allra viktigaste orsakerna till att det inte byggs i Stockholm?
Tomas Rudin (S):
För det första saknas en tydlig politik för fler bostäder. Låt mig ge ett par exempel:
Staden har tre egna bostadsbolag styrs politiskt men som idag inte ges möjligheter att bygga i tillräckligt hög utsträckning.
Staten har tagit bort alla investeringsstimulanser för fler bostäder, vilket givetvis påverkar också Stockholm.
Det saknas slutligen politiskt ledarskap i frågorna. Det är inte att underskatta.

11:02 Oscar:
Jag undrar om själva grundfrågan. Vilka är de allra viktigaste orsakerna till att det inte byggs i Stockholm?
Joakim Larsson (M):
Först vill jag säga att det byggs mer i Stockholm än någon annanstans i Sverige, men behovet är också störst här. Långa processer och överklagandetider är en förklaring till att det inte går snabbare. Här kan både kommunen och riksdagen göra mer för att förenkla reglerna.

Annons
X

11:05 LL:
Ettor för tio tusen, vem ska ha råd att bo i dem med den nya lagen om andrahandsboenden? Vad tror ni kommer att hända efter den 1 februari?
Tomas Rudin (S):
Tyvärr tror jag att hyrerna kommer att öka på andrahandsmarknaden, eftersom efterfrågan är så enorm. Vi har hela tiden varit kritiska mot förändringarna av den orsaken. Det kommer att slå hårt mot Stockholms unga.

11:08 LL:
Ettor för tio tusen, vem ska ha råd att bo i dem med den nya lagen om andrahandsboenden? Vad tror ni kommer att hända efter den 1 februari?
Joakim Larsson (M):
Idag hyr inte stockholmarna ut sina bostadsrätter i andra hand i så stor utsträckning som man skulle kunna eftersom man inte får ta betalt för den faktiska kostnaden man har. Jag tror att fler kommer att hyra ut med den nya lagen. Alla kan förstås inte betala riktigt så mycket, men det är bra att det kommer ut fler lägenheter totalt. Det är en av många pusselbitar för att öka tillgången på bostäder i Stockholm. I en stad som Stockholm ska det finnas boenden i alla prisklasser och hyresnivåer.

11:10 Rosa:
Det pratas ständigt om att vi måste bygga billigare hyresrätter, men alla projekt verkar vara lyxområden som sjöstan. När och hur ska billiga hyresrätter byggas i tusental i Sthlm?
Tomas Rudin (S):
I den socialdemokratiska budgeten som vi föreslog inför 2013 fanns bland annat förslag om att höja takten i byggandet och låta de egna bostadsbolagen ta ett ökat ansvar för bostadsförsörjningen. Det skulle ge fler hyresrätter, vilket jag tror är den bästa vägen till rimliga hyresnivåer.

11:12 Rosa:
Det pratas ständigt om att vi måste bygga billigare hyresrätter, men alla projekt verkar vara lyxområden som sjöstan. När och hur ska billiga hyresrätter byggas i tusental i Sthlm?
Joakim Larsson (M):
Bostäder byggs i olika prisnivåer. Vi tar nu fram särskild mark där företagen får tävla om att bygga billigt. Men även när det byggs dyrare lägenheter leder det ofta till att de som flyttar in lämnar en mindre och billigare lägenhet till någon annan. Drygt häften av de bostäder som vi markanvisar i Stockholm är hyresrätter.

11:14 Johan:
Tiden det tar innan man får en hyresrätt i Stockholm idag är allt från 6-16 år. Hur lång tid anser ni att det ska ta, och när tror ni vi har nått det målet?
Tomas Rudin (S):
Jag tycker det enda rimliga är att du kan få en hyresrätt efter ett par år, säg mellan 1-4 år, i kön. Det har alltid varit den politik vi socialdemokrater stått för. Innan Moderaterna fick makten i Stockholm var det över 800 personer som fick en hyresetta efter 0-4 år i kön. Förra året var samma siffra 4 stycken. Det är klart det finns ett samband mellan den utvecklingen och de tiotusentals hyresrätter Moderaterna sålt ut.

11:17 Johan:
Tiden det tar innan man får en hyresrätt i Stockholm idag är allt från 6-16 år. Hur lång tid anser ni att det ska ta, och när tror ni vi har nått det målet?
Joakim Larsson (M):
Naturligtvis ska man i idealfallet inte behöva köa alls. För att nå dit krävs många olika åtgärder, inte minst fortsatt hög takt i byggandet. Alla kommuner Stockholomsregionen måste hjälpas åt. Hit flyttar 40 000 personer varje år, så trycket är högt.

11:17 Marcus:
Jag vill ta upp elefanten i rummet, hyresregleringen. Varför skall vi ha detta trams när t.ex. Oslo klarar sig bra utan. Genom att ta bort hyresregleringen kan nybyggnation finansiera sig själv istället för att staten och skattebetalare i övriga Sverige skall lösa ett Stockholmsproblem.
Tomas Rudin (S):
Att ta bort hyresregleringen i ett läge där det saknas upp mot 100 000 lägenheter i vår region skulle chockhöja hyrorna för tusentals stockholmare. Det skulle slå särskilt hårt mot våra unga och studerande. Det är inte en utveckling jag vill bidra till.

11:22 Marcus:
Jag vill ta upp elefanten i rummet, hyresregleringen. Varför skall vi ha detta trams när t.ex. Oslo klarar sig bra utan. Genom att ta bort hyresregleringen kan nybyggnation finansiera sig själv istället för att staten och skattebetalare i övriga Sverige skall lösa ett Stockholmsproblem.
Joakim Larsson (M):
I Sverige förhandlas hyrorna mellan fastighetsägaren och hyresgästföreningen. Nu börjar det slå igenom att läget ska betyda mer än tidigare för hyresnivån, vilket jag tycker är positivt och överensstämmer med hur stockholmarna värderar sitt boende. Det är dock en myt att man inte vill bygga hyresrätter i Stockholm på grund av detta, eftersom hyran speglar kostnaden i nyproduktion i dag. Många byggföretag bygger hyresrätter.

11:22 Reine Grankvist:
Vem, vilka ska finansiera upprustningen av miljonprogrammen och vilka konsekvenser får det?
Tomas Rudin (S):
Som jag ser det har Stockholm en underhållsskuld till de fastigheter där underhållet är eftersatt. Den återbetalas bäst genom att låta bostadsbolagen ta ett helhetsansvar för upprustningen, i nära dialog med hyresgästerna. Att slarva med underhållet har varit kapitalförstöring. Det ska inte de hyresgäster som alltid skött sig och betalat sin hyra ställas till svars för.

11:25 Reine Grankvist:
Vem, vilka ska finansiera upprustningen av miljonprogrammen och vilka konsekvenser får det?
Joakim Larsson (M):
I Stockholm renoveras just nu alla eftersatta fastigheter i nära dialog med hyresgästerna. Våra kommunala bostadsbolag arbetar hårt med detta sedan ett par år tillbaka och satsar över tio miljarder kronor för att få miljonprogrammet energieffektivt och i toppskick. Hyresgästen har möjlighet att påverka renoveringsgraden för den enskilda lägenheten och däremed sin fortsatta hyresnivå så att alla ska kunna bo kvar.

11:26 William:
Vad vill ni göra för att motverka en eventuell bostadsbubbla? Bör styrräntan ha sänkts?
Tomas Rudin (S):
Det bästa vi kan göra, som politiker i Stockholm stad, är att se till att det byggs mer i allmänhet och mer hyresrätter i synnerhet. En minskad bostadsbrist kommer att balansera prisnivåerna på bostadsmarknaden. Därför föreslår också vi socialdemokrater en satsning i vår budget för 2013, som skulle göra det möjligt att på ett par år fördubbla takten i byggandet.

11:32 William:
Vad vill ni göra för att motverka en eventuell bostadsbubbla? Bör styrräntan ha sänkts?
Joakim Larsson (M):
Stockholm är en attraktiv stad som många vill flytta till. Det är positivt och vi fortsätter att hålla en hög takt i byggandet. Det man ser är att antalet bostadsrätter och hyresrätter som byggs förändras med konjunkturen. Blir det svårare att sälja bostadsrätter byggs det istället fler hyresrätter och vice versa. Målet är en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter vilket vi når i genomsnitt.

11:32 Markus:
När ska ni äntligen börja bygga bostäder på Årstafältet?
Tomas Rudin (S):
Den processen är snart avslutad. Byggstart är planerad till 2015. Det beror på överklaganden av planen förstås, men jag hoppas vi kan börja då. Det har redan varit en lång process.

11:36 Markus:
När ska ni äntligen börja bygga bostäder på Årstafältet?
Joakim Larsson (M):
Byggandet på Årstafältet kommer att pågå för fullt de närmaste åren. Första detaljplanen är antagen och första spadtaget blir 2015. Det har varit en lång process, men det kommer att bli en stor ny stadsdel som skapar möjligheter för många av dagens och framtida stockholmare att bo i ett naturnära läge med utmärkta kommunikationer om några år. Årstafältet är en stor och viktig del av de 68 000 bostäder vi har i olika genomförandefaser i Stockholm de närmaste 10 åren.

11:37 Joakim Larsson (M):
Tack för alla intressanta frågor!

11:37 Det var sista frågan vi hann med den här gången. Tack Joakim Larsson och Tomas Rudin och förstås alla läsare som deltog.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X